Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidserfaring

Studiekonsulent ved Institutt for biologiske fag Ålesund, frå 23.05.2019 - d.d.

Rådgivar, opptak ved NTNU Ålesund frå 1.1.2016 - 22.05.2019.

Opptakskoordinator ved Høgskolen i Ålesund, frå 1.1.2016 NTNU i Ålesund, 2012- 31.12.2015

Studiekonsulent ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen 2008-2012

Utdanning

Master i naturvitskap, molekylærbiologi (MSc), Universitetet i Bergen 2003-2008