Bakgrunn og aktiviteter

Master i Biomedisin/Ingeniør i Kjemiteknikk/Bioteknologi

Underviser i følgende emner:

* Anvendt Bioteknologi/Grunnleggende Bioteknologi

* Generell Kjemi/Organisk kjemi

* Veileder Bacheloroppgaver i Bioteknologi