Bakgrunn og aktiviteter

Master i Biomedisin/Ingeniør i Kjemiteknikk/Bioteknologi

Underviser i følgende emner:

* Anvendt Bioteknologi/Grunnleggende Bioteknologi

* Generell Kjemi/Organisk kjemi

* Instrumentell Analyse Elektrokjemi

* Veileder Bacheloroppgaver i Bioteknologi

Podcast:

Medforfatter (sammen med universitetslektor/overingeniør Cecilie Tynes Riksem) og redaktør for kjemipodcasten "Rosa begerglass" - en podcast for å samle studentene om kjemifaget og som følger pensumet utover semesteret:

Sesong 1:

Episode 1: Intro til kjemiens verden (promo) 

Episode 2: Orbitaler, ioner og radioaktive bananer 

Episode 3: Kjemiske bindinger - herfra til månen 

Episode 4: Hva er mol?

Episode 5: Gasser til besvær

Episode 6: Energi og kalorier 

Episode 7: Kjemiske likevekter - En sprut er nok!