Vingo

Forskningsprosjekt


Prosjektet er en oppfølging av forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner» som ble gjennomført i perioden 2011-2014.

Informasjon til deltakere gis i infoskrivet for samtykket (.pdf).

Deltakere og metode

Deltakere i studien er unge voksne fra hele Norge i alderen 20-29 som deltok i en tidligere studie mens de bodde på barnevernsinstitusjon for 9 år siden.

Potensielle deltakere vil bli kontaktet via telefon. De fyller ut et spørreskjema på nett og blir intervjuet over telefon av en lege eller psykolog. Spørsmålene i nettskjemaet dreier seg om livsløp, utdanning, arbeid og boforhold, bruk av hjelpetjenester og en vurdering av hjelpen som er mottatt, men også spørsmål om vanskelige opplevelser, selvbilde, sosial støtte, personlighet og livskvalitet.

Spørreskjemaet følges opp av et telefonisk intervju utført av kvalifiserte leger og psykologer og som omfatter diagnostiske spørsmål om psykiske lidelser, traumatiske hendelser og mer detaljerte spørsmål om hvordan hjelpetjenester erfares.

Informasjon til deltakere (.pdf)


Mål for prosjektet

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan det går med barn som har bodd i barnevernsinstitusjon når de blir voksne. Vi vil undersøke deres livsløp når det gjelder utdanning og arbeid, helse, livskvalitet, og utfordringer de kan ha på disse områder.

Vi er spesielt interessert i deres bruk av helse- og støttetjenester og om disse har gitt dem den hjelpen de trenger. Bedre kunnskap om hvilke tjenester denne gruppen trenger vil gi muligheten for å utforme et bedre og mer effektivt tilbud til utsatte unge voksne.


Beskrivelse av prosjektet

I denne studien kontakter vi deltakere fra et tidligere prosjekt, som da bodde på en barneverninstitusjon.  Det er 9 år siden den opprinnelige studien, og nå vil forskerne vite mer om hvilke tjenester disse ungdommer har brukt, og hva som har hjulpet dem.

De vil også studere deres fysiske og psykiske helse, sosiale nettverk, utdannings- og arbeidsforhold og psykososiale fungering. 400 unge voksne som bodde på barnevernsinstitusjon da de var 12-20 år var med i den opprinnelige studie, og vil nå bli invitert til en ny studie.


Kobling til nasjonale registre

I tillegg til spørreskjema og intervju er det planlagt å hente inn registerdata om deltakerne fra Det sentrale straffe- og politiregisteret (SSP), Medisinsk fødselsregister (MFR), Reseptbasert legemiddelregister, Norsk pasientregister (NPR), SSB-data og Forløpsdatabase Trygd.

Med hjelp av disse registerdata vil det være mulig å forske på sammenhenger mellom personlige erfaringer, helseproblemer, mottatt hjelp og støtte og sosiale faktorer. Økt  kunnskap om slike sammenhenger vil kunne bidra til bedre tjenester og samhandling mellom tjenester.


For spørsmål om prosjektet:

Faglig og forskning:

Er du deltaker og lurer på noe:


Samarbeidspartnere

International collaboration: 

Distinguished Professor Jan L. Wallander, Cand.psychol, PhD (University of California Merced) has over 150 publications focusing on quality of life and resilience in children and adolescents, and has participated in several large scale international projects on health and development in young people.

Post.doc. Inga Schalinski, Cand.psychol, PhD is working at the Charité University Hospital in Berlin, Germany.  She is a specialist in the area of exposure to trauma among young adults in a developmental perspective and has her PhD from the former “Konstanz Centre of Excellence for Psychotraumatology”, University of Konstanz, Germany.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon ved Helse Midt-Norge og Felles forskningsutvalg (FFU) for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap.


Prosjektvarighet

Datainnsamlingen foregår fra januar 2021 til oktober 2022.


Les den originale prosjektrapporten


Publikasjoner ut fra prosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner»

·  Seim, Astrid Røsland; Jozefiak, Thomas; Wichstrøm, Lars; Lydersen, Stian; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2021) Self-esteem in adolescents with reactive attachment disorder or disinhibited social engagement disorder. International Journal of Child Abuse & Neglect. vol. 118:105141.

·  Singstad, Marianne Tevik; Wallander, Jan Lance Anders; Greger, Hanne Klæboe; Lydersen, Stian; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2021) Perceived social support and quality of life among adolescents in residential youth care: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. vol. 19 (1).

·  Singstad, Marianne Tevik; Wallander, Jan Lance Anders; Lydersen, Stian; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2021) Perceived Social Support and Symptom Loads of Psychiatric Disorders among Adolescents in Residential Youth Care. Social work research (Print).

·  Seim, Astrid Røsland; Jozefiak, Thomas; Wichstrøm, Lars; Lydersen, Stian; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2020) Reactive attachment disorder and disinhibited social engagement disorder in adolescence: co-occurring psychopathology and psychosocial problems. European Child and Adolescent Psychiatry.

·  Leipoldt, Jonathan David; Harder, Annemiek T; Kayed, Nanna Sønnichsen; Grietens, Hans; Rimehaug, Tormod. (2019) Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential youth care: A systematic review. Children and Youth Services Review. vol. 99.

·  Seim, Astrid Røsland; Jozefiak, Thomas; Wichstrøm, Lars; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2019) Validity of reactive attachment disorder and disinhibited social engagement disorder in adolescence. European Child and Adolescent Psychiatry.

·  Singstad, Marianne Tevik; Wallander, Jan Lance Anders; Lydersen, Stian; Wichstrøm, Lars; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2019) Perceived social support among adolescents in Residential Youth Care. Child & Family Social Work.

  • Rimehaug, Tormod; Undheim, Anne Mari; Ingul, Jo Magne (2018) Learning Problems among Adolescents in Residential Youth Care. Residential Treatment for Children and Youth. Vol 35

·  Lehmann, Stine; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2018) Children placed in alternate care in Norway: A review of mental health needs and current official measures to meet them. International Journal of Social Welfare. vol. 27 (4).

  • Greger, Hanne; Myhre, Arne Kristian; Klöckner, Christian, A.; Jozefiak, Thomas. (2017) Childhood maltreatment, psychopathology and well-being: The mediator role of global self-esteem, attachment difficulties and substance use. Child Abuse and Neglect. Vol 70

·  Jozefiak, Thomas; Kayed, Nanna Sønnichsen; Ranøyen, Ingunn; Greger, Hanne Klæboe; Wallander, Jan Lance; Wichstrøm, Lars. (2017) Quality of life among adolescents living in residential youth care:do domain-specific self-esteem and psychopathology contribute?. Quality of Life Research. vol. 26 (10).

·  Leipoldt, Jonathan David; Kayed, Nanna Sønnichsen; Harder, Annemiek T.; Grietens, Hans; Rimehaug, Tormod. (2017) Refining the COPES to measure social climate in therapeutic residential youth care. Child and Youth Care Forum. vol. 47 (2).

  • Greger, Hanne; Myhre, Arne Kristian; Lydersen, Stian; Jozefiak, Thomas. (2016) Child maltreatment and quality of life: a study of adolescents in residential care. Health and Quality of Life Outcomes. 14:74

·  Undheim, Anne Mari; Lydersen, Stian; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2016) Do school teachers and primary contacts in residential youth care institutions recognize mental health problems in adolescents?. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). vol. 10 (19).

  • Greger, Hanne; Myhre, Arne Kristian; Lydersen, Stian; Jozefiak, Thomas. (2015) Previous maltreatment and present mental health in a high-risk adolescent population. Child Abuse and Neglect. Vol 45

·  Jozefiak, Thomas; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2015) Self- and proxy reports of quality of life among adolescents living in residential youth care compared to adolescents in the general population and mental health services. Health and Quality of Life Outcomes. vol. 13 (104).

·  Jozefiak, Thomas; Kayed, Nanna Sønnichsen; Rimehaug, Tormod; Wormdal, Anne Kristine; Brubakk, Ann-Mari; Wichstrøm, Lars. (2015) Prevalence and comorbidity of mental disorders among adolescents living in residential youth care. European Child and Adolescent Psychiatry. vol. 25 (1).

12 apr 2023

person-portlet

Prosjektleder

Hanne Klæboe Greger
Førsteamanuensis
hanne.k.greger@ntnu.no

Stillinger ledige

Stillinger ledige

Vi trenger telefonintervjuere!

Last ned stillingsutlysning (.pdf)

05 mai 2022

Kontakt oss

Kontakt oss

E-post:
kontakt@rkbu.ntnu.no

Spørsmål om studier: 
studier@iph.ntnu.no 

Postadresse: 
NTNU, RKBU Midt-Norge
7491 Trondheim

Besøksadresse: 
Klostergata 46, Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Inngang i Klostergata 46
Klostergata 46. Foto: Frode Fossvold-Jørum/NTNU

Prosjektbeskrivelse