Forsking

Forsking

Et barn i strikket trøye holdere hender mellom to voksne som går. Sees bakfra

Research activity

Kontakt

Kontakt

Marit By Rise  Marit By Rise, Senterleiar RKBU

   kontakt@rkbu.ntnu.no

  Tilsette

   Om oss

Adresse

RKBU Midt-Noreg, NTNU Institutt for psykisk helse, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Klostergata 46, 3. etasje

RKBU Midt-Norge, Inngang. Klostergata 46 Trondheim

Førespurnader og spørsmål

  Førespurnad om studiar

  Søk faglege råd og støtte

Ekspertar ved NTNU

Ekspertar ved NTNU

Ekspertane våre hjelper media med kunnskap, analysar og kommentarar

Finn ekspertertar

Faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse

Søk kunnskap og ressurser om barn og unge - Kunnskapombarn.no
Kunnskapombarn.no - Fagleg støtte for deg som jobbar med den psykiske helsa til barn og unge

Kunnskapombarn.no er nettstaden til dei fire regionale kunnskapsentera for den psykiske helsa til barn og unge og barnevern. Her kan du lesa nyheiter om forsking, tiltak, verktøy og erfaringar frå praksis.


RKBU i media

Sosiale medier RKBU