Forsking og utvikling

RKBU Midt-Norge

Forsking og utvikling

Forskning ved RKBU Midt-Norge

RKBU Midt-Noreg skal utvikle og formidle kunnskap som kan bidra til tenestebetring og innovativ praksis som tar vare på det beste for barn og unge.

Gjennom forsking skal RKBU Midt-Noreg bidra til auka kunnskap om barn og unge som er i risiko eller som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira. Forskinga skal gi auka innsikt i situasjonen til desse barna og ungdommane, og bidra til å gi dei betre omsorg, hjelp og behandling, og dessutan trygga oppvekstsvilkår.

Forskinga ved RKBU Midt-Noreg omfattar både eiga forsking og kunnskapsutvikling, i tillegg til systematisering av kunnskap, kompetanse og brukarerfaringar.

Sosiale medier

Kontakt oss

Kontakt oss

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00

Er du student:

studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)