Forskning og utvikling

RKBU Midt-Norge

Forskning og utvikling

Forskning ved RKBU Midt-Norge

RKBU Midt-Norge skal utvikle og formidle kunnskap som kan bidra til tjenesteforbedring og innovativ praksis som ivaretar barn og unges beste.

Gjennom forskning skal RKBU Midt-Norge bidra til økt kunnskap om barn og unge som er i risiko eller som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Forskningen skal gi økt innsikt i situasjonen til disse barna og ungdommene, og bidra til å gi dem bedre omsorg, hjelp og behandling, samt trygge oppvekstsvilkår.

Forskningen ved RKBU Midt-Norge omfatter både egen forskning og kunnskapsutvikling, i tillegg til systematisering av kunnskap, kompetanse og brukererfaringer.

Sosiale medier

Kontakt oss

Kontakt oss

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)