Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Professor

Temagruppe i psykiatri og utviklingsforstyrrelser

Bakgrunn

Født 6.3.1955 i Hameln, Tyskland; bodd i Norge siden 1974. Cand.mag. med psykologi, filosofi og biologi, Universitetet i Tromsø, 1981. Cand. med. Universitetet i Tromsø, 1987. Barne- og ungdomspsykiater fra 1994. Klinikksjef BUP-klinikk/St. Olavs hospital I Trondheim, 1999-2002. PhD med avhandlingen "Quality of Life and mental health in children and adolescents: Child and parent perspectives"  ved NTNU, 2009. 

Faglige interesser

Livskvalitet, "Child-wellbeing", epidemiologi, psykisk helse/psykopatologi og nevropsykiatri hos barn og ungdom, traumatologi.

Pågående prosjekter

Doktorgradsprosjekter "Psykisk helse hos hørselshemmede og døve" v/kandidat Chris Aanondsen og "Tilknytningsforstyrrelseser" v/kandidat Astrid Seim

Validering av traumekartleggingsinstrumenter KERF/MACE og Shut-D

Fast forfatter og fagpanelmedlem i "PsykTestBarn" en norsk e-tidskrift for tester og kartleggingsinstrumenter for barn og ung

Undervisning

Forelesninger på Masternivå RKBU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner