Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Professor

Temagruppe i psykiatri og utviklingsforstyrrelser

Bakgrunn

Født 6.3.1955 i Hameln, Tyskland; bodd i Norge siden 1974. Cand.mag. med psykologi, filosofi og biologi, Universitetet i Tromsø, 1981. Cand. med. Universitetet i Tromsø, 1987. Barne- og ungdomspsykiater fra 1994. Klinikksjef BUP-klinikk/St. Olavs hospital I Trondheim, 1999-2002. PhD med avhandlingen "Quality of Life and mental health in children and adolescents: Child and parent perspectives"  ved NTNU, 2009. 

Faglige interesser

Livskvalitet, "Child-wellbeing", epidemiologi, psykisk helse/psykopatologi og nevropsykiatri hos barn og ungdom, traumatologi.

Pågående prosjekter:

Prosjektleder for den nasjonale studien "Quality and organization of services for beneficial outcome for young adults with a history of living in residential youth care: a 9-years-follow up" (Kvalitet og organisering av tjenester for unge voksne som tidligere har bodd på barnevernsinstitusjon. En 9 års oppfølgingsstudie).                                               

                                                                                                   -Veileder følgende doktorgradsstudier: "Psykisk helse hos hørselshemmede og døve" v/kandidat Chris Aanondsen og "Tilknytningsforstyrrelseser" v/kandidat Astrid Seim

Validering av traumekartleggingsinstrumenter KERF/MACE og Shut-D

Fast forfatter og fagpanelmedlem i "PsykTestBarn" en norsk e-tidskrift for tester og kartleggingsinstrumenter for barn og unge

Undervisning:

Forelesninger på mastergrad (IPH) og medisinstudiet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner