Bakgrunn og aktiviteter

 

Født 6.3.1955 i Hameln, Tyskland; bodd i Norge siden 1974. Cand.mag. med psykologi, filosofi og biologi, Universitetet i Tromsø, 1981. Cand. med. Universitetet i Tromsø, 1987. Barne- og ungdomspsykiater fra 1994. Klinikksjef BUP-klinikk/St. Olavs hospital I Trondheim, 1999-2002. PhD med avhandlingen "Quality of Life and mental health in children and adolescents: Child and parent perspectives"  ved NTNU, 2009.  Forskningsinteresser: Livskvalitet, "Child-wellbeing", epidemiologi, psykisk helse/psykopatologi og nevropsykiatri hos barn og ungdom.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner