Forskning

Fakultet for økonomi

Forskning

Flere hull i vegen viser et auditorium med en person som underviser. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Forskningssentre

Forskningssentre

Våre forskere er involverte i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og -sentre:

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)


Forskningssentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)


Andre


Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Vår ph.d.-utdanning skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode forutsetninger for å lykkes i samspillet med internasjonale forskningsmiljøer.

Lær mer om vår ph.d.-utdanning