Fakultet for økonomi

Forskning

Masterstudent forklarer. Foto.

Forskningssentre

Våre forskere er involverte i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og -sentre:

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)


Forskningssentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)


Andre


Kontakt oss


Ann-Charlott Pedersen
Prodekan for forskning
Ann-Charlott Pedersen
Gunnar Bendheim
Seksjonsleder for studie og forskning
Gunnar Bendheim
Ansatte i seksjon for studier og forskning

Ph.d.-utdanning

Vår ph.d.-utdanning skaper uavhengige forskere på et høyt internasjonalt nivå med gode forutsetninger for å lykkes i samspillet med internasjonale forskningsmiljøer.

Lær mer om vår ph.d.-utdanning

Forskningsprosjekter

 

 

EU-prosjekter

Våre FP7, Horizon 2020 (H2020), og EEA prosjekter
Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontakt
Circular Ocean Develop, share and test new solutions and opportunities for processing, recycling and repurposing of marine plastic waste ERDF
2015 - 2019
Annik Magerholm Fet
SET-Nav Navigation the Roadmap for Celan, Secure and Efficient Energy Innovation

H2020
2016 - 2018

Ruud Egging
Roadmap-CSR A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practises ERDF
2017 - 2020
Annik Magerholm Fet
CapSEM Capacity building in Sustainability and Environmental Management Erasmus+
 
Annik Magerholm Fet

 

Norske prosjekter

Prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd og regionale forskningfond
Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontakt
GVC Green Value Creation

NFR

Luitzen de Boer
SISVI Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry NFR BIA
2014 - 2018
Annik Magerholm Fet
SUSPRO Decision support for sustainable ship production in global flucturating markets NFR
2013 - 2017
Øystein Moen
Annik Magerholm Fet
InvestEXL Investment descisions under undercertainty in renewables: Expectations and Learning

NFR
2017 - 2021

Verena Hagspiel
NEXUS The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway NFR SAMRISK
2014 - 2017
Eirik Albrechtsen
ECOPA Economic analysis of coordinated plug and abandonment operations NFR PETROSAM2
2015 - 2019
Asgeir Tomasgard
AXIOM Design and Experimental Analysis of Novel Integrated Optimization Methods NFR IKTPLUSS
2017 - 2021
Marielle Christiansen
Magnus Stålhane

 

Andre prosjekter

Prosjekt Beskrivelse Rammeverk Kontakt
AHEAD Analysing hourly eletricity demand Dansk forskningsråd Stein-Erik Fleten
       

Industrisamarbeid