TEFT-lab

TEFT-lab

TEFT-lab bilder

  • Tre studenter sitter i TEFT-lab
  • Blå stoler og skjermer i TEFT-lab
  • Studenter lager tankekart med post-it lapper

Innhold TEFT

TEFT-lab er et knutepunkt for forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Her utforsker vi mulighetene det teknologiske skiftet byr på, og deltar aktivt i utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi. 

 

Mini calevent portlet

Kalender

Finn oss

Finn oss

Finn oss

TEFT-lab ligger i Kompasset, 3. etg. Adresse: Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund

Film om TEFT-lab - innovasjonsarena

Bli med inn på TEFT-lab og møt noen av de som jobber der!

Skal samarbeide med SBM

Samarbeid med Sparebanken Møre

Sparebanken Møre skal sammen med NTNU bidra til forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).

Infrastruktur