Logo NTRANS

 

 

Miljøvennlig energi

 

NTRANS er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME 

 

 

NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.
 
– Dette skal vi gjøre i et samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard.
 

Overrakk rapport til statsministeren

Overrakk rapport til statsministeren

NTRANS og Johan Hustad fra NTNU Energi overrak rapporten "Havvind - en industriell mulighet" til statsminister Erna Solberg under Høyres valgkampsåpning i Trondheim, tirsdag 6. august.

Statsministeren var svært interessert i å høre om de norske mulighetene innen flytende havind og hadde fått forståelse av at her har Norge store muligheter. 

Statsminister Erna Solberg får rapport om Havvind - en industriell mulighet fra Johan Hustad fra NTNU Energi

Rapport: Havvind - en industriell mulighet

Rapport: Havvind - en industriell mulighet

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

Forskningspartnere NTRANS

Forskningspartnere NTRANS

 

 

Brukerpartnere i NTRANS

Brukerpartnere i NTRANS

 

 Industri og selskaper

Kommuner/fylkeskommuner:   Interesserorganisasjoner:  Infrastruktureiere/operatører: Etater og offentlige aktører:
 • Statkraft
 • BKK
 • Equinor
 • eSmart Systems
 • Powel
 • Becour
 • Nodes
 • Ruter
 • AtB
 • Jernbaneverket
 • Posten
 • Saga Fjordbase
 • Statsbygg
 • Hydro
 • Bergen kommune
 • Oslo kommune
 • Trondheim kommune
 • Kinn kommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Energi Norge
 • Norwep
 • Norges Lastebileierforbund
 • Maritim Forening S&F
 • Gassco
 • Ruter
 • AtB
 • Miljødepartementet
 • Enova
 • Innovasjon Norge
 • Gassnova
 • Miljødirektoratet
 • Statens Vegvesen
 • Kystverket