FME NTRANS logo

 

 

Miljøvennlig energi

NTRANS er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME 

 

NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.
 
– Dette skal vi gjøre i et samspill mellom samfunnsvitenskap og teknologi og i et samspill mellom forskning, utdanning, næringsliv og forvaltning, sier senterdirektør og professor ved NTNU, Asgeir Tomasgard.
 

Overrakk rapport til statsministeren

NTRANS og Johan Hustad fra NTNU Energi overrak rapporten "Havvind - en industriell mulighet" til statsminister Erna Solberg under Høyres valgkampsåpning i Trondheim, tirsdag 6. august.

Statsministeren var svært interessert i å høre om de norske mulighetene innen flytende havind og hadde fått forståelse av at her har Norge store muligheter. 

Statsminister Erna Solberg får rapport om Havvind - en industriell mulighet fra Johan Hustad fra NTNU Energi

Rapport: Havvind - en industriell mulighet

Forside Havvind-rapport

NTRANS får 104 millioner kroner fra Forskningsrådet

Forskningspartnere NTRANS

 

Brukerpartnere i NTRANS

 

 Industri og selskaper

Kommuner/fylkeskommuner:   Interesserorganisasjoner:  Infrastruktureiere/operatører: Etater og offentlige aktører:
 • Statkraft
 • BKK
 • Equinor
 • eSmart Systems
 • Powel
 • Becour
 • Nodes
 • Ruter
 • AtB
 • Jernbaneverket
 • Posten
 • Saga Fjordbase
 • Statsbygg
 • Hydro
 • Bergen kommune
 • Oslo kommune
 • Trondheim kommune
 • Kinn kommune
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Hordaland fylkeskommune
 • Energi Norge
 • Norwep
 • Norges Lastebileierforbund
 • Maritim Forening S&F
 • Gassco
 • Ruter
 • AtB
 • Miljødepartementet
 • Enova
 • Innovasjon Norge
 • Gassnova
 • Miljødirektoratet
 • Statens Vegvesen
 • Kystverket