Studieplaner for arkitektur og design ved NTNU 2020-2021

Studieplaner for arkitektur og design ved NTNU 2020-2021

– Årsstudier, bachelor- og masterprogram i arkitektur og design

 

Her finner du både nåværende og eldre studieplaner for de fleste studieprogrammer ved Fakultet for arkitektur og design (AD). I studieplanene finner du beskrivelsen av studiet og oversikt over studiets oppbygning. Studieplaner for EVU-program og ph.d. finner du på studieprogrammets nettside.

For deg som er student, finner du også utdanningsplanen din i Studentweb.

Som student er det din plikt å kjenne til, og rette deg etter de lover, reglement og studieplaner som til enhver tid gjelder. Aktuelle lover og regler finner du her. Dersom du har behov for å snakke med en studieveileder så finner du kontaktopplysninger på studieprogrammets nettside.

 

Hvordan finne riktig studieplan?

Du finner riktig studieplan ved å lete opp ditt studium i oversiktene under og gå til det året du startet på studiet (kull). Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbøker finne du her.

 

Studieplaner

Trondheim

Internasjonale (engelskspråklige) masterprogram

Gjøvik