Bakgrunn og aktiviteter

Som student kan du booke veiledningstime på denne siden

Samleside for de ulike studieveiledningstilbudene ved NTNU

Nyttig informasjon for studenter ved bioteknologi

Programkonsulent for det 2- og 5-årige masterprogrammet i bioteknologi (MSBIOTECH og MBIOT5)

Instituttkonsulent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

  • Administrasjon av emner med emnekoder BT og TBT