Bakgrunn og aktiviteter

Programkonsulent for det 2- og 5-årige masterprogrammet i bioteknologi (MSBIOTECH og MBIOT5)

 • Studieveiledning
 • Utdanningsplaner og vitnemål
 • Søknader om permisjon og deltidsstudium
 • Forhåndsgodkjenning av studieopphold i utlandet og innpassing av ekstern utdanning
 • Studieplanarbeid
 • Opptak til 2-årig master i bioteknologi (MSBIOTECH)
 • Sekretær for studieprogramrådet i bioteknologi

Instituttkonsulent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

 • Administrasjon av emner (BT, TBT)
 • Lokal administrativ støtte - Blackboard
 • Registrering av godkjent obligatorisk aktivitet
 • Kvalitetssikring og innlevering av eksamensoppgaver
 • Uttak og innlevering av masteroppgaver for MBIOT5, MSBIOTECH, MTKJ-BT, MIKJ-BT og MSAQFOOD
 • Undervisningsstøtte og -kvalitet
 • Lederstøtte

Faglig bakgrunn