Bakgrunn og aktiviteter

Hvis du har studierelaterte spørsmål eller ønsker å avtale veiledning, kan du kontakte meg ved å sende en e-post til studieveiledning@ibt.ntnu.no

Samleside for de ulike studieveiledningstilbudene ved NTNU

Programkonsulent for det 2- og 5-årige masterprogrammet i bioteknologi (MSBIOTECH og MBIOT5)

Instituttkonsulent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

  • Administrasjon av emner med emnekoder BT og TBT