Toril Rausandaksel Ottesen

Studieveileder for masterprogrammene i sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn

Institutt for sosialt arbeid
73598162

Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for instituttets masterprogram:

- Funksjonshemming og samfunn

- Barnevern

- Sosialt arbeid

Du er velkommen innom kontoret mitt, eller du kan avtale et møte med meg på e-post toril.ottesen@ntnu.no eller telefon 73598162.

Ting jeg kan hjelpe deg med:

- Emnevalg

- Forhold rundt eksamen (Inspera)

- Blackboard

- Oppdatering utdanningsplaner

- Og stort sett alt annet du lurer på i forhold til dine studier