Bakgrunn og aktiviteter

Programkonsulent for MSCHEMENG og MSPOLYTECH.

 • Studieveiledning og informasjonsarbeid
 • Utdanningsplaner
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Studieplanarbeid
 • Opptak til 2-årig masterprogram
 • Utdanningskvalitet 
 • Sekretær i programrådene MSCHEENG og MSPOLYTECH

Instituttkonsulent for Institutt for kjemisk prosessteknologi

 • Administrasjon av emner
 • Lokal administrativ støtte
 • Undervisningskvalitet - Emne - og referansegrupperapporter, emneevaluering
 • Registrering av godkjent obligatorisk aktivitet
 • Kvalitetssikring og innlevering av eksamensoppgaver
 • Saksbehandling og veiledning knyttet til emneportefølje og prosjekt/masteroppgaver innen kjemisk prosessteknologi
 • Undervisningsstøtte i emner
 • Lederstøtte

Instituttkonsulent for Institutt for kjemi

 • Lokal administrativ støtte
 • Undervisningskvalitet - Emne - og referansegrupperapporter, emneevaluering