Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder for  følgende program: 

Hva kan jeg hjelpe deg med: 
Jeg kan blant annet bistå med veiledning knyttet til opptak, innpassing, utdanningsplan, utvekslingsmuligheter, studiemiljø, trivsel, motivasjon, sykdom, permisjon, psykososiale spørsmål, karriere og annet du måtte lure på som ny student, underveis i eller mot slutten av studiet.

Hvordan kommer du i kontakt med meg:
Jeg har kontor i 3.etg i Realfagbygget (E3-154), men det beste er om du sender meg en epost (hege.johannessen@ntnu.no) med en kort beskrivelse av situasjonen eller utfordringen, slik at jeg kan sette opp en avtale for deg. 

Mine ansvarsområder ved Utdanningsseksjonen er: 

  • Opptak (Opptaksrammer, deltagelse i NTNU Opptaksforum) 
  • Koordinering av NVs studieplanarbeid
  • Emner på Nett
  • FS-superbruker på fakultetet
  • Saksbehandler for siv.ing programmene ved NV-fakultetet.