Studierettleiing

Studierettleiing

Studierettleiing ved Institutt for musikk er fordelt på fleire tilsette med ansvar for dei ulike studieprogramma. Studierettleiarane gir råd og rettleiing til studentar som er tekne opp på eit program, men svarer også gjerne på spørsmål om studietilboda og opptak frå andre. Ein del studierettleiing går føre seg på e-post, men dersom det er behov for å møtast bør det bli avtalt tid for det.

Om du har eit generelt spørsmål som ikkje er knytt direkte til eit program, eller personen du ønskjer å kontakta er utilgjengeleg, kan du nytta e-postadressa kontakt@musikk.ntnu.no

Har du spørsmål om opptak, nytt e-postadressen opptak@musikk.ntnu.no

person-portlet

Musikkteknologi

Jørgen Vie
Studiekoordinator
jorgen.vie@ntnu.no
73412928

person-portlet

Utøvande musikk - klassisk

Karen Riis
Studiekoordinator bachelor klassisk og kirkemusikk, master
karen.riis@ntnu.no
73597304

person-portlet

Musikkvitskap

Cecilie Dibbern Lydersen
Studiekoordinator
cecilie.d.lydersen@ntnu.no
73559307

person-portlet

Dansevitskap - Choreomundus

Maj Vester Larsen
Studiekoordinator
maj.vester.larsen@ntnu.no
73596614

person-portlet

Utøvande musikk - jazz

Ingrid Lauten
Studiekoordinator jazz, praksiskoordinator PPU
ingrid.lauten@ntnu.no
+4773597300

person-portlet

Dansevitskap - NoMaDs

Hanne Formo
Seniorkonsulent
hanne.formo@ntnu.no
73596566

person-portlet

Music, Communication and Technology

Jørgen Vie
Studiekoordinator
jorgen.vie@ntnu.no
73412928