Studieveiledere ved Institutt for musikk

Studieveiledning ved Institutt for musikk

Studieveiledere ved Institutt for musikk

Studieveiledning ved Institutt for musikk er fordelt på flere ansatte med ansvar for de ulike studieprogrammene. Studieveilederne gir råd og veiledning til studenter som er tatt opp på et program, men svarer også gjerne på spørsmål om studietilbudene og opptak fra andre. En del studieveiledning foregår på e-post, men dersom det er behov for å møtes bør det avtales tid for det.

Om du har et generelt spørsmål som ikke er knyttet direkte til et program, eller personen du ønsker å kontakte er utilgjengelig kan du benytte e-postadressen kontakt@musikk.ntnu.no

Har du spørsmål om opptak, benytt e-postadressen opptak@musikk.ntnu.no

20 jan 2020

person-portlet

Kontakt

Kontakt