Likestilling ved NTNU

 

Dette kan vi tilby kvinnelige forskere

  • Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.
  • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis/førstelektor-stillinger.
  • NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger.  

Handlingsplan, tiltaksplan og strategi


Utvalg og ombud


Se også


Kontakt

Ved spørsmål om likestillingsarbeidet kontakt likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir.


Fri, 08 Jun 2018 10:46:25 +0200

Konferanser

How to design, implement and follow-up a Gender Equality Plan

Tid og Sted: 14 - 15 februar, Sitges, Spain

Lansering av et nytt program for att motverka seksuella trakasserier

Tid og Sted: 8 mars, Stockholm, Sverige

Nettverkskonferansen 2019

Tid og Sted: 2 - 3 April, Tromsø, Norge

Nordic STS Conference

Tid og Sted: 13 - 14 juni, Tampere, Finland

 

 

– Lovende for likestilling

Statssekretær Bjørn Haugstads tale under konferansen om strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren 6. juni 2016.