Likestilling og mangfold ved NTNU

Likestilling og mangfold ved NTNU

 

Kjønnsbalanse i forskning - tiltak

  • Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.
  • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis/førstelektor-stillinger.
  • NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger.  

Handlingsplan, tiltaksplan og strategi


Utvalg og ombud


Se også


Kontakt

Ved spørsmål om likestillingsarbeidet kontakt Jenny Jensvold.

06 jan 2021

Konferanser

Konferanser

Equality, Diversity and Inclusion Conference 2020
Sted: Edinburgh, Scotland
17.–19. mars 2020

Kurs fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sted: Oslo, Norge
24.–25. mars 2020

BAME Leadership Summit 2020
Sted: Birmingham, England
19. mai 2020

Leadership in HR&R: Values, Complexities and Decision Making
EWORA – European, Women, Rectors Assocoation
Sted: Valencia, Spania
26.–28. mai 2020

XI European Conference on Gender Equality in Higher Education
Sted: Madrid, Spania
16.–18. september 2020


2019

Forskningsrådets 12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse
Sted: Oslo
27. august 2019

Inequality vs inclusivness in changing academic governance
Sted: Napoli, Italia
16.–17. september 2019

I, Scientist 2019
Sted: Berlin, Tyskland
20.–21. september 2019

Internasjonal workshop: Kjønn og kvalitet
Sted: Tromsø, Norge
23.–24. september 2019

– Lovende for likestilling

– Lovende for likestilling

Statssekretær Bjørn Haugstads tale under konferansen om strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren 6. juni 2016.