Likestilling og mangfold ved NTNU

Likestilling og mangfold ved NTNU

 

Kjønnsbalanse i forskning - tiltak

  • Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.
  • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis/førstelektor-stillinger.
  • NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger.  

Handlingsplan, tiltaksplan og strategi


Utvalg og ombud


Se også


Kontakt

Ved spørsmål om likestillingsarbeidet kontakt likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir.

19 feb 2019

Konferanser

Konferanser

Forskningsrådets 12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse

Sted: Oslo 27 august 2019 13:00 - 16:30

Inequality vs inclusivness in changing academic governance

Place: Naples, Italy 16 september - 17 september

I, Scientist 2019

Place: Berlin, Germany 20 september - 21 september

Internasjonal workshop: Kjønn og kvalitet

Sted: Norge, Tromsø 23 september - 24 september

 

 

– Lovende for likestilling

– Lovende for likestilling

Statssekretær Bjørn Haugstads tale under konferansen om strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren 6. juni 2016.