Likestilling ved NTNU

 

Dette kan vi tilby kvinnelige forskere

  • Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.
  • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis/førstelektor-stillinger.
  • NTNUs mentorprogram for kvinner i stipendiat-, postdoktor- og førsteamanuensis-stillinger. På grunn av fusjonsprosessen og omorganisering av likestillingsarbeidet er mentorprogrammet satt på vent. 

Handlingsplan, tiltaksplan og strategi


Utvalg og ombud


Se også


Kontakt

Ved spørsmål om likestillingsarbeidet kontakt likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir.


Fri, 06 Jan 2017 13:09:16 +0100

Konferanser

Vårsemesteret 2017

Gender equality expertise in leadership positions

Bergen, NHH 8 May 2017

Women i Philosophy

Uppsala University, 22-23 May 2017

STEM Gender Equality Congress

Berlin, Tyskland 8.–9. juni 2017

Men and Masculinities: Politics, Policy, Praxis

Örebro University, Sweden, 14-16 June 2017

 

 

– Lovende for likestilling

Statssekretær Bjørn Haugstads tale under konferansen om strukturendringene i universitets- og høyskolesektoren 6. juni 2016.