Likestilling og mangfold ved NTNU

 

Kjønnsbalanse i forskning - tiltak

  • Startpakker for kvinner i fast vitenskapelig stilling (førsteamanuensis og professor/dosent) med under 25 prosent kvinneandel i disse stillingene på instituttnivå.
  • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis/førstelektor-stillinger.
  • NTNUs mentorprogram for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger.  

Handlingsplan, tiltaksplan og strategi


Utvalg og ombud


Se også


Kontakt

Ved spørsmål om likestillingsarbeidet kontakt likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir.


Tue, 19 Feb 2019 13:13:49 +0100