Menn i skolen

Menn i skolen

Illustrasjon med teksten "Menn i skolen". Fire mannlige lærerstudenter smiler mot kamera. Foto


Arrangementer

Arrangementer

Menn i skolen er et nettverk for mannlige og ikke-binære studenter ved grunnskolelærerutdanningene ved NTNU.

Arrangementene vil inneholde 

 • sosiale treff
 • inspirasjonsforedrag
 • aktuell tematikk
 • noen ganger: mat

Arrangementene Menn i skolen organiserer er gratis å delta på, men kan kreve påmelding på grunn av matbestilling og/eller aktiviteter der ILU dekker kostnaden.


Menn i skolen - åpent arrangement 

Vi ønsker interesserte søkere til grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn og 5.–10. trinn velkommen på omvisning, inspirasjonsforedrag og samtaler med nåværende studenter ved grunnskolelærerutdanningen om hvordan det er å være mannlig lærerstudent.


 

Våren 2023

Våren 2023

Menn i skolen tilbyr disse arrangementene i vårsemesteret 2023:

Vi inviterer til et sosialt velkomsttreff for vårsemesteret:

Det blir pizza og quiz på rom LY51 på campus Kalvskinnet fra klokka 18.00.

Det er gratis å delta.

Påmeldingen er nå lukket.

Bør det være flere innslag av tverrfaglighet for å tilrettelegge bedre for gutter i skolen?

Vi tar opp temaet på et faglig-sosialt treff onsdag 29. mars kl. 18.00,

på rom LY51 på campus Kalvskinnet.

Kveldens innleder er Even Igland Diesen fra Lydrikk-prosjektet.

Vi serverer pizza.

Det er gratis å delta.

Meld deg på Menn i skolen-treff onsdag 29. mars

Vi arrangerer en tur i samarbeid med SALT Friluftsliv onsdag 12. april.

Nærmere informasjon og påmeldingslenke kommer i løpet av uke 12.

Vi tar opp temaet vold i skolen, og får i den anledning besøk fra politiets forebyggendegruppe

onsdag 26. april kl. 18.00, rom LY51 på campus Kalvskinnet.

Nærmere informasjon kommer.

I eksamensperioden arrangerer vi et sosialt treff med tema relevant for - nettopp eksamensperioden. Nærmere informasjon kommer.

Høsten 2022

Høsten 2022

Menn i skolen hadde tilbud om disse arrangementene i høstsemesteret 2022:

Vi ønsker velkommen til nye og gamle studenter.

På programmet: Bowling hos Centrum Bowling

Det er gratis å delta.

Påmeldingen er nå lukket.

Sammen med Espen Hoff (universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning) inviterer vi til tur i Rotvollfjæra.

Fra tog-holdeplassen på Rotvoll går turen forbi Steinerskolen til Rotvollfjæra og videre til naustet.

Vi legger opp turen og tempo etter de som kommer, men dette er tenkt som en rolig tur med pauser underveis, med rom for spørsmål og undring og erfaringsdeling.

Ved naustet lager vi mat på bålet sammen i fjæra. ILU stiller med mat og utstyr.

Vi utforsker:  

Hvordan bruke uterommet og naturen som læringsarena i alle fag? Gruppefasilitering, tilstedeværelse og oppdagerglede. 

Hva det vil si å være en rollemodell som mannlig lærer? Omsorgens ulike former. 

Praktisk informasjon:

 • Oppmøte
  • enten ved det store murhuset som rommer Rotvoll kunstnerkollektiv ved Steinerskolen på Rotvoll kl. 17.30, eller
  • ved hovedinngangen på Trondheim Sentralstasjon senest kl. 17.10. Vi tar lokaltoget mot Steinkjer kl. 17.17. Togturen tar 10 minutter. Du betaler togbilletten selv (44 kr).
 • Vi oppfordrer til å ha med drikkeflaske og eventuelt noe å sitte på.
 • Kle deg etter været.
 • Vi går gruslagte stier, så det er ikke behov for spesielt turutstyr.
 • Det er toaletter tilgjengelig ved naustet. 
 • Vi blir i fjæra fram til kl. 20.00.

Espen Hoff, kveldens turleder

Espen Hoff. FotoEspen Hoff er universitetslektor i naturfag, og skikkethetsansvarlig ved Institutt for lærerutdanning.

Espen er en naturens mann, og underviser emner med vekt på feltaktivitet der hensikten er å utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturforståelse.

Som skikkethetsansvarlig er han vant til å ta vanskelige samtaler om utfordrende tema, og er særlig opptatt av å løfte fram viktigheten av relasjonskompetanse og læreryrket som omsorgsyrke.

Det er gratis å delta. Du betaler eventuell togbillett selv.

Påmeldingen er nå lukket.

Vi inviterer til et faglig-sosialt treff onsdag 19. oktober.

 • Sted: Campus Kalvskinnet, rom LY51
 • Tid: onsdag 19. oktober kl. 19 - 21.

Vi serverer pizza fra kl. 19. Det faglige programmet begynner kl. 19.30.

Innleder er rådgiver ved Institutt for lærerutdanning, Dani Cárcel Latorre.

Det er gratis å delta.

Påmeldingen er nå lukket.

Vi inviterer til et faglig-sosialt treff torsdag 10. november.

 • Sted: Campus Kalvskinnet, rom LY51
 • Tid: torsdag 10. november kl. 18.00 - 20.00

Kvelden byr på erfaringsdeling og diskusjoner knyttet til de første årene i læreryrket.

Innledere er rektor ved Åsvang skole, Arnt Ollestad, og lærer ved Åsvang skole, Christian Bjørkhaug. 

Vi tar opp temaer knyttet til praksis, overgangen fra student til lærer i jobb, og det å være mann i skolen.

Vi serverer pizza.

Det er gratis å delta.

Påmeldingen er nå lukket.


 

Tidligere arrangementer

Lavterskeltreff 26. april 2022

«Drømmen om andre skolemodeller»

I hvor stor grad er den norske grunnskolen tilpasset elevmangfoldet, og hva kunne blitt gjort annerledes for å unngå at gutter blir “skoletapere”? Sammen drømmer vi opp alternative skolemodeller og ser på fordeler og ulemper, mulighetsrom og trekker på erfaringer fra praksis og egen skolegang. 

Jan Arvid Haugan, førsteamanuensis tilknyttet både Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) kommer for å fasilitere workshopen og diskusjonene for kvelden.

Jon Arvid Haugan, kveldens fasilitator

Se Jan Arvids PP-presentasjon.

Jan Arvid Haugan. FotoJan Arvid Haugan er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og er tilknyttet Institutt for lærerutdanning. 

Haugan engasjerer seg i å utforske hvordan ulike kontekster, strukturer, form og innhold i både klasse, skole og hjem påvirker elevers læring, motivasjon og mestring. Han har blant annet forsket på hvordan jenter lider, mens gutta taper i skolesystemet, og skrev en kronikk i Adressa i fjor om viktigheten av å vurdere og forme skolen for å fange alles behov.


Lavterskeltreff 17. februar 2022

Vi har invitert to inspirerende lærere fra en lokal skole til å snakke om deres erfaringer som menn i skolen.

Lærerne du får møte:

Bilde av Rozbeh Moadel. fotoRozbeh Moadel

 • 40 år
 • Fra Namsos
 • 15 års erfaring som lærer i grunnskolen
 • Utdanning
  • Allmennlærer 1.–10. trinn ved Nord Universitet
  • Spesialpedagogikk 1, 1.–10. trinn
  • Idrett årsstudium
  • IKT for læring
 • Ansvarlig for Trivselsleder-programmet ved Stavset skole

Lars Erlin Killingberg. fotoLars Erling Killingberg

 • 32 år
 • 10 års erfaring som lærer i grunnskolen
 • Utdanning
  • Allmennlærer 1.–10. trinn ved HiST og NTNU
  • Idrett årsstudium ved Lillehammer
  • IKT for læring ved Nesna

Om Menn i skolen

Om Menn i skolen

Hva er Menn i skolen?

«Menn i skolen» tilbyr sosiale og karriererelevante arrangementer for mannlige og ikke-binære grunnskolelærerstudenter (trinn 1-7 og 5-10) ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. 

Hvorfor finnes Menn i skolen?

Grunnskolen trenger flere mannlige lærere!  Andelen mannlige lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningene har gått ned de senere årene, og studiene har skjev kjønnsbalanse.  

Skolen skal gjenspeile samfunnet, og både gutter og jenter fortjener mannlige rollemodeller når de går på skolen. Derfor er det viktig at flere mannlige lærerstudenter finner veien ut i grunnskolene. 

Hvem er Menn i skolen for? 

Arrangementene som Menn i skolen tilbyr er åpne for mannlige og ikke-binære lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning: 

Menn i skolen har også egne arrangement for interesserte søkere til grunnskolelærerutdanningene.

Hvordan jobber Menn i skolen? 

Menn i skolen jobber med å tilby ulike sosiale og karriererelevante arrangementer for mannlige og ikke-binære studenter på grunnskolelærerutdanningene. Disse arrangementene skal være relativt lavterskel, med rom for deling og spørsmål. 

I tillegg arrangerer vi campusbesøk, der vi inviterer interesserte mannlige og ikke-binære søkere til grunnskolelærerutdanningene på omvisning, inspirasjonsforedrag og for å høre om hvordan det er å være mannlig lærerstudent. 

Målet med Menn i skolen er å

 • skape en sosial møteplass og et felleskap for mannlige og ikke-binære studenter ved alle grunnskolelærertrinnene 
 • overføre og dele erfaringer om rollen som mannlig/ikke-binær lærer og som lærerstudent 
 • motivere og inspirere studentene til å fullføre studiene  
 • fremme nettverksbygging 

Hvordan blir du med på Menn i skolen?

Følg med på denne nettsiden for å se når arrangementene er, og meld deg på! 

Det er gratis å delta.

Du som deltaker bidrar i stor grad til å forme hva Menn i skolen er og skal bli framover. Du er velkommen til å sende oss innspill og tips om hva du ønsker å ha som tema på treffene. 

Aktuelle tema på våre arrangementer

Aktuelle tema på våre arrangementer

 • Hvorfor er det viktig med mannlige rollemodeller i skolen?
 • Hvordan er det å være mannlig lærerstudent?
 • Hva rommer rollen som mannlig omsorgsperson?
 • Hva er det som gjør at vi har få mannlige lærere på grunnskoletrinnene og i grunnskolelærerutdanninga?
 • Hvordan kan mannlige lærere bidra til å forme en mer allsidig og inkluderende skole?
Lærerstudent i samtale med elever. Alle smiler. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Menn i skolen - Rotvollfjæra - film 30 sekunder


Student-trivselsordninger

Student-trivselsordninger

Dette er en del av Institutt for lærerutdannings tiltak for økt studenttrivsel.

Les mer om instituttets student-trivselsordninger.


Kontakt oss

Kontakt oss

Studentkoordinatorer 

Sondre Medalen

Lars Johnsen Rakner

Administrativ koordinator 

Ingvild Håkestad

Faglige kontakter 

Arne Stormo

Per Esben Myren-Svelstad