Gutter-bilde forside

To studenter. Foto.

Tiltak for gutter ved NTNU

Tiltak for gutter ved NTNU

NTNU bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne gutter til alle studier, blant annet til helse- og sosialfag.

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Vi jobber for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Gjennom å jobbe med trivsel og motivasjon tilbyr NTNU nettverk som gir spennende muligheter gjennom og etter utdannelsen.

Prosjekter innen helse

Prosjekter innen helse

NTNU har flere prosjekter for å rekruttere flere gutter inn til helsefagene. Derfor har vi prosjekter for gutter i helse.

Prosjekter innen helse

Guttedagen i helse- og sosialfag i Trondheim

NTNU arrangerer årlig Guttedagen i helse- og sosialfag i Trondheim for deg som er gutt og går tredjeåret på videregående. 

Ole-prosjektet i Ålesund – menn i sykepleie

Ole-prosjektet er et tilbud til deg som er mann og sykepleierstudent ved NTNU i Ålesund. 

Film om gutter i helsefag – NTNU i Gjøvik

NTNU i Gjøvik har laget en liten filmsnutt som skal bidra til å rekruttere flere menn til ergoterapi-, sykepleie- og radiografiutdanningene.