<h1 class="display-custom pb-4" style="text-align: center;">Hypatia</h1>


Hypatia bannerbilde. Illustrasjon.

Hypatias Velkomstdag søndag 11. august 2024

Hypatias Velkomstdag søndag 11. august 2024

– Ny student? Klikk på din studieby 

 

 

 

 


Formål

Hypatia er et nettverk for kvinnelige og ikke-binære studenter på studieprogram med lav kvinneandel ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Formålet er å oppnå kjønnsbalanse og å redusere frafall. Ved å skape trivsel og fellesskap motiverer vi kvinnelige og ikke-binære studenter til å fullføre teknologistudiene sine. Nettverket sine aktiviteter har fokus på trivsel, nettverksbygging og å vise karrieremuligheter etter endt utdanning.

Hypatia er tilstede i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Hypatias studentarrangement

Hypatias studentarrangement


Klikk deg inn på din studieby og sjekk ut hvilke spennende arrangement vi har planlagt fremover!

SoMe ikoner Hypatia

Vil du jobbe i Hypatia?

Vil du jobbe i Hypatia?

Prosjektgruppen inkluderer studenter fra de ulike studieprogrammene som inngår i nettverket. Prosjektstudentene deltar i å organisere arrangementer og er med på å påvirke fremtiden til nettverket. Studentene har timekontrakt. Søknader behandles fortløpende.

Vil du vite mer? Les stillingsannonser her.

Hvordan blir du med i Hypatia?

Hvordan blir du med i Hypatia?

Du er automatisk medlem av Hypatia hvis du er registeret som kvinnelig student på ett av studieprogrammene ved Fakultet for ingeniørvitenskap som er med i Hypatia. Ta kontakt med oss hvis du identifiserer deg som kvinne eller ikke-binær og ikke er registrert som kvinne i NTNU sine systemer for å bli med i Hypatia.

Du mottar invitasjon til arrangement på studenteposten din. Ta kontakt med oss hvis du ikke ønsker å motta epost fra oss.

Bild


Samarbeidspartnere

Samarbeid med næringslivet

Vi samarbeider med bedrifter i næringslivet for å knytte studenter og næringslivet sammen. Bedriftene tar imot studenter på bedriftsbesøk og stiller med rollemodeller inn i nettverket. Rollemodellene fra næringslivet knytter kontakt med studentene, gir innblikk i mulige karriereveier etter endt utdanning og deler erfaringer om hvordan det er å jobbe som ingeniør. 

Bedriftene som Hypatia samarbeider med får direkte kontakt med kvinnelige teknologistudenter fra alle årskull. Hypatia er en effektiv måte for bedrifter å knytte kontakt med potensielle arbeidstakere. Det er gode muligheter til vise hva bedriften driver med, å informere om ledige stillinger og vise fram mulighetene i bedriften. For å høre mer om muligheter for samarbeid med Hypatia, ta kontakt med prosjektleder Agnes Grönvall.

Her kan du se hvilke studieprogram som er med i Hypatia.


Hypatias samarbeidspartnere: 

Hvorfor har Fakultet for ingeniørvitenskap nettverket Hypatia?

Hvorfor har Fakultet for ingeniørvitenskap nettverket Hypatia?

I NTNU sin politikk for likestilling og mangfold står det at studieprogram med skjev kjønnsbalanse (mindre enn 25% av det underrepresenterte kjønn) skal ha tiltak for å forbedre kjønnsbalansen. Med Hypatia ønsker Fakultet for ingeniørvitenskap å jobbe enda mer målrettet, konsekvent og langsiktig for å oppnå kjønnsbalanse på våre studieprogram.

I Norge er det fortsatt skjevhet i kjønnsbalansen innen teknologi, ingeniør og realfag. Både teknologiutdanningene og teknologibransjen trenger flere kvinner for å få kjønnsbalanse. Teknologien brukes av både kvinner og menn, både kvinner og menn må derfor være med å utvikle den.

Det viser seg at både studiemiljø og arbeidsmiljø blir bedre av at begge kjønn er representert. Derfor jobber vi for at flere kvinner tar en teknologiutdanning og at en større andel av dem som starter fullfører. En undersøkelse av tiltaket «Jenter og teknologi» viser at tiltak rettet mot jenter er med på å synliggjøre og guide jenter på «veien til teknologi». Å være jente og ta en ingeniørutdanning er fortsatt et utradisjonelt valg. Det er derfor viktig å ha et tiltak som kan være veivisende, støttende og oppmuntrende for våre kvinnelige studenter.

Hvem er Hypatia

Hvem er Hypatia?

Nettverket har tatt navnet sitt fra verdens første store kvinnelige matematiker – Hypatia. Matematikk er en fellesnevner for alle studieprogrammene som Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr, og Hypatia knytter studieprogrammene våre sammen. Hypatia levde i Alexandria, Egypt i løpet av ca. 3-4. århundre e.Kr. Hypatia har blitt beskrevet som et universelt geni, og en stor lærer og kommentator.