<h1 class="display-custom pb-4" style="text-align: center;">Hypatia</h1>

Hypatia


Hypatia bannerbilde. Illustrasjon.

Hypatia Trondheim, Gjøvik og Ålesund

Mini calevent portlet

Aktiviteter

SoMe ikoner Hypatia

Formål

Hva er Hypatia? 


Hypatia er et nettverk for kvinnelige og ikke-binære studenter på studieprogram med lav kvinneandel ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Formålet er å oppnå kjønnsbalanse og fremfor alt arbeider nettverket ved å redusere frafallet av kvinner fra studieprogrammene. Ved å skape et inspirerende fellesskap motiverer vi kvinnelige og ikke-binære studenter til å fullføre teknologistudiene sine. Nettverkets aktiviteter har fokus på trivsel, nettverksbygging og å vise karrieremuligheter etter endt utdanning.


Hypatia samarbeider med bedrifter i næringslivet for å vise på mulige arbeidsplasser og karrierevalg. Bedriftene stiller med rollemodeller inn i nettverket. Rollemodellene gir innblikk i mulige karriereveier etter endt utdanning og deler erfaringer om hvordan det er å jobbe som ingeniør. Slik skaper vi ett fellesskap med kvinnelige og ikke-binære ingeniører som kan motivere og inspirere hverandre. Hypatia er aktiv på alle tre av NTNUs studentsteder. Klikk på det respektive studentstedet for å se hva som skjer i studentbyen din. 

Hvordan blir du medlem av Hypatia?

Hvordan blir du medlem av Hypatia?

Du er automatisk medlem av Hypatia hvis du er registeret som kvinnelig student på ett av studieprogrammene ved Fakultet for ingeniørvitenskap som er med i Hypatia. Ta kontakt med oss hvis du identifiserer deg som kvinne eller ikke-binær og ikke er registrert som kvinne i NTNU sine systemer for å bli med i Hypatia. Du mottar invitasjon til arrangement på studenteposten din. Ta kontakt med oss hvis du ikke ønsker å motta epost fra oss.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med næringslivet

Vi samarbeider med bedrifter i næringslivet innom teknologi og teknikk. Samarbeidet knytter studentene sammen med livet etter utdanningen og inspirerer til å fullføre studiene. Bedriftene tar imot studenter på bedriftsbesøk og stiller med rollemodeller inn i nettverket. Rollemodellene fra næringslivet knytter kontakt med studentene, gir innblikk i mulige karriereveier etter endt utdanning og deler erfaringer om hvordan det er å jobbe som ingeniør. Bedriftene som Hypatia samarbeider med får direkte kontakt med kvinnelige teknologistudenter fra alle årskull. Hypatia er en effektiv måte for bedrifter å knytte kontakt med potensielle arbeidstakere. Det er gode muligheter til vise hva bedriften driver med, å informere om ledige stillinger og vise fram mulighetene i bedriften. For å høre mer om muligheter for samarbeid med Hypatia, ta kontakt med prosjektleder Agnes Grönvall.

Her kan du se vilka stuideprogram som er medlemmar i Hypatia: 
Studieprogram som er med i Hypatia


Hypatias samarbeidspartnere: 

Hvorfor har Fakultet for ingeniørvitenskap nettverket Hypatia?

Hvorfor har Fakultet for ingeniørvitenskap nettverket Hypatia?

I NTNU sin politikk for likestilling og mangfold står det at studieprogram med skjev kjønnsbalanse (mindre enn 40% av det underrepresenterte kjønn) skal ha tiltak for å forbedre kjønnsbalansen. Med Hypatia ønsker Fakultet for ingeniørvitenskap å jobbe enda mer målrettet, konsekvent og langsiktig for å oppnå kjønnsbalanse på våre studieprogram.


I Norge er det fortsatt stor skjevhet i kjønnsbalansen innen teknologi, ingeniør og realfag. Både teknologiutdanningene og teknologibransjen trenger flere kvinner for å få kjønnsbalanse. Teknologien brukes av både kvinner og menn og både kvinner og menn må derfor være med å utvikle den. Både studiemiljø og arbeidsmiljø blir bedre av at begge kjønn er representert. Derfor jobber vi for at flere kvinner skal starte på disse studiene og at en større andel av dem som starter fullfører. En undersøkelse av tiltaket «Jenter og teknologi» viser at tiltak rettet mot jenter er med på å synliggjøre og guide jenter på «veien til teknologi». Å være jente og ta en ingeniørutdanning er fortsatt et utradisjonelt valg. Det er derfor viktig å ha et tiltak som kan være veivisende, støttende og oppmuntrende for våre kvinnelige studenter.
 


Hvem er Hypatia

Hvem er Hypatia?

Nettverket har tatt navnet sitt fra verdens første store kvinnelige matematiker– Hypatia. Matematikk er en fellesnevner for alle studieprogrammene som Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr, og Hypatia knytter studieprogrammene våre sammen. Hypatia levde i Alexandria, Egypt hun bodde i Egypt i løpet av det ca. 3-4. århundre e.Kr. Hypatia har blitt beskrevet som et universelt geni, og en stor lærer og kommentator. Hun ble brutalt myrdet av politiske motstandere 415 år e.Kr.

 

Ansatte i Hypatia

Ansatte i Hypatia

person-portlet

Amalie Sofie Brattbakk
Aspirant
amalie.s.brattbakk@ntnu.no
Signe Ferner Kjøpsnes
Aspirant
signe.f.kjopsnes@ntnu.no
Agnes Grönvall
Prosjektleder, Hypatia
agnes.gronvall@ntnu.no
73592409
Guro Gustavsen
Aspirant
guro.gustavsen@ntnu.no
Amalie Marie Hansen
Aspirant
amalie.m.hansen@ntnu.no
Silje Hoem Johansen
Aspirant
silje.h.johansen@ntnu.no
Sandra Lundvang Ulsmåg
Aspirant
sandra.l.ulsmag@ntnu.no
Oda Pedersen
Aspirant
oda.pedersen@ntnu.no
Mina Røise
Aspirant
mina.roise@ntnu.no
Kathrine Torgersen
Aspirant
kathrine.torgersen@ntnu.no