Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sætnan, Ann Rudinow; Schneider, Ingrid; Green, Nicola. (2018) The Politics of Big Data. Big Data, Big Brother?. Routledge. 2018. ISBN 978-1138293748.