Ann Rudinow Sætnan

Professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591786
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10 * 10529

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sætnan, Ann Rudinow; Lomell, Heidi Mork; Hammer, Svein Ottar. (2011) The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge. 2011. ISBN 978-0-415-87370-3.
  • Sætnan, Ann Rudinow; Oudshoorn, Nelly; Kirejczyk, Marta. (2000) Bodies of Technology -- Women's Involvement with Reproductive Medicine. 2000. ISBN 0-8142-5050-5.

Del av bok/rapport

  • Lie, Merete; Oudshoorn, Nelly; Sætnan, Ann Rudinow. (2012) On gender and things: Reflections on an exhibition on gendered artifacts. Elles: Women Artists in the collection of the Musee national d´àrt modern Centre de creation industrielle.