Ole Bjørn Røste

Førsteamanuensis Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73590266 41284032
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10 * 10535

Bakgrunn og aktiviteter

Interesser:

Offentlig politikk og administrasjon, Vekst og utvikling, Stabiliseringspolitikk, Finansforvaltning, Institusjoner, Korrupsjon, Individrettigheter, EU - inkl. euroen og integrasjon over tid - og EØS.

Undervisning:

Pol1002 - OPA med vekt på politisk økonomi, pol1004 Globalisering - Norge i det internasjonale samfunn, pol3513 Vekst, utvikling og institusjoner med vekt på korrupsjon. Tidligere; bl.a. pol2012 pol. øk., pol3507 Evaluering, søk 2101 pol. øk., søk 2102 pol. øk.

<Søkbare emner i søkefeltet øverst til høyre på ntnu.no-siden.>

 

Blog:    

https://www.ntnu.no/blogger/ole-bjorn-roste/  

Korte kommentarer om aktuelle temaer: EU, EØS, euroen, Brexit, sentralisering-desentralisering...

 

Akademiske grader:

Siviløkonom, NHH, Spesialisering: Finans, Internasjonal økonomi.

Cand polit, UiO, Statsvitenskap, Internasjonal politikk.

Dr polit, UiO, Samfunnsøkonomi (Makro - Stabiliseringspolitikk).

 

Arbeidserfaring:

Inkluderer bl.a. sentralbankoppgaver og arbeid for Finansdepartemntet med pengepolitikk og formuesforvaltning/investeringer knyttet til "oljefondet" (Statens Pensjonsfond Utland).

 

Hobbier:

Mellom anna folkerett og friluftsliv.

 

Privat epost/telefon: olebr@yahoo.com/ +47-41284032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Røste, Ole Bjørn. (2004) Nasjonalbudsjettet 2005: Fortsatt mer enn nok penger til alle?. Økonomisk forum.
 • Røste, Ole Bjørn. (2000) Hva bestemmer utformingen av valutaområder? Om betydningen av tillit mellom partnerne i valutaunioner. ?. vol. 58 (3).
 • Røste, Ole Bjørn. (1998) Tysklands valg av ØMU. Internasjonal Politikk. vol. 56 (2).

Bøker

 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Politikk og økonomi for statsvitere. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 9788205458406.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Økonomi og Politikk for samfunnsvitere. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-45847-5.
 • Røste, Ole Bjørn. (2008) Monetary Policy and Macroeconomic Stabilization: The Roles of Optimum Currency Areas, Sacrifice Ratios, and Labor Market Adjustment. Transaction Publishers. 2008. ISBN 978-1-4128-0748-7.
 • Røste, Ole Bjørn. (2008) Politikk og økonomi - for statsvitere. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 978-82-05-38154-4.
 • Isachsen, Arne Jon; Røste, Ole Bjørn. (1999) Euroen og den norske kronens skjebne. Fagbokforlaget. 1999.

Del av bok/rapport

 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Avslutning. Politikk og økonomi for statsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Avslutning. Økonomi og Politikk for samfunnsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Delegering og desentralisering. Politikk og økonomi for statsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Forord. Økonomi og Politikk for samfunnsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Forord. Politikk og økonomi for statsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Introduksjon. Politikk og økonomi for statsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Introduksjon (dette er et fagkapittel). Økonomi og Politikk for samfunnsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Introduksjon (om Eurokrisen som fenomen og ramme for norsk økonomisk politikk). Økonomi og Politikk for samfunnsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2013) Samfunnsstyring - Governance. Politikk og økonomi for statsvitere.
 • Røste, Ole Bjørn. (2001) Labour markets and the EMU: the cases of Sweden and Norway. From the Werner plan to the EMU/Lars Magussonand Bo Strth (eds.).
 • Røste, Ole Bjørn. (1999) Fast valutakurs og frie kapitalbevegelser. Er seddelfond løsningen?. Euroen og den norske kronens skjebne.
 • Røste, Ole Bjørn. (1999) Kan Euroen fortrenge kronen?. Euroen og den norske kronens skjebne.