Offentlig politikk og administrasjon

Forskningsgruppe

Offentlig politikk og administrasjon

Løvestatue foran Stortinget
Bilde: Colourbox

Forskningsgruppen «offentlig politikk og administrasjon» (OPA-gruppen) tar opp viktige problemstillinger knyttet til politikk, administrasjon og politisk organisering lokalt, nasjonalt, internasjonalt og overnasjonalt innen offentlig sektor. Sentralt i dette arbeidet er å studere forvaltningspolitiske reformer og institusjonelle endringer, governance, nettverk og ledelse i klassiske og moderne organisasjonsformer. 


Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Her er noen utvalgte publikasjoner fra forskningsgruppa:

 • Berthod, O., Grothe-Hammer, M., Müller-Seitz, G., Raab, J., Sydow, J. (2017). From High-Reliability Organizations to High-Reliability Networks: The Dynamics of Network Governance in the Face of Emergency. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(2), 352-371. 
 • Finseraas, Henning and Marte Strøm (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy, European Journal of Political Research. 
 • Jon Magnussen og Pål E. Martinussen (2013): From Centralization to Decentralization, and Back: Norwegian Health Care in a Nordic Perspective. I Joan Costa-Font og Scott L. Greer (red): Federalism and Decentralization in European Health and Social Care. Palgrave.
 • Nordheim, Oda; Martinussen, Pål Erling. (2019) Happiness and the role of social protection: how types of social spending affected individuals’ life satisfaction in OECD countries, 1980-2012. Journal of International and Comparative Social Policy.
 • Pål E. Martinussen, Jan C. Frich, Karsten Vrangbæk og Jon Magnussen (2017): Organisatoriske forhold og løsninger i spesialisthelsetjenesten - hva mener sykehuslegene?. Micheal Journal.
 • Pål Erling Martinussen og Jon Magnussen (2019): Is having private health insurance associated with less support for public healthcare? Evidence from the Norwegian NHS. Health Policy.
 • Vik, Jostein (2020). The agricultural policy trilemma: On the wicked nature of agricultural policy making, Land Use Policy, Vol. 99
 • Vik Jostein (2020) Jordbrukspolitikken som ondarta problem – og motor for misnøye, chapter 8 in Almås & Fuglestad (ed). Periferien på nytt i sentrum- om dei nye distriktsopprøra. Oslo: Dreyer forlag.
 • Vik, Jostein, Reidar Almås, Bjørn Egil Flø & Eirik Magnus Fuglestad, (2020) Periferiens politiske økonomi i sentrum – nokre refleksjonar, chapter 14 in Almås & Fuglestad (ed). Periferien på nytt i sentrum- om dei nye distriktsopprøra. Oslo: Dreyer forlag.
 • Zyzak, Barbara (2017). Breakdown of Inter-Organizational Cooperation: The case of regional councils in Norway. The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing
 • Zyzak, Barbara; Jacobsen, Dag Ingvar (2019). External managerial networking in meta-organizations. Evidence from regional councils in Norway. Public Management Review.