Webbanner

NTNU Helse - Tematisk satsingsområde 2014-2023

NTNU Helse

Eldre kvinne og yngre jente i superheltkostymer

NTNU Helse

NTNU Helse er en av NTNU sine strategiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023. Målet er å finne innovative løsninger på komplekse helseutfordringer. 

Om NTNU Helse

Kartlegging av det trønderske helseteknologimiljøet

Trondheim Tech Port i samarbeid med Impello, samt en referansegruppe bestående av representanter fra NTNU Helse, SINTEF Helse, Helse Midt-Norge, Helseplattformen, Trondheim kommune, St. Olavs hospital og Trøndelagsløftet, har gått sammen om å kartlegge selskaper som driver med helseteknologi. Startups, scaleups og etablert næringsliv samt forskningsinfrastruktur, klynger, nettverk og forum innen bransjen er kartlagt. I rapporten finner du også en oversikt over hvilke investormiljø som har investert i trøndersk helseteknologi.

Les rapporten på Trondheim Tech Port sine nettsider.

NTNU Helse kontakt

NTNU Helse Prosjekter-link

NTNUHelse blank

 

Psykisk helse

Folkehelse

Digitalisering og helsedata

NTNU Helse Prosjekter-link

Heading

Prioriterte tema

Helse og bærekraft

Diagnostikk

Terapi og behandling

EIT Health-link

NTNUHelse blank

 

Velferdsteknologi

Organisering av helsetjenesten

Strategiske forskningsområder

Strategiske forskningsområder

Illustration Health Health                Illustration energy Energy

Illustration oceans Oceans               Illustration sustainability Sustainability

Følg oss