Webbanner

NTNU Helse - Tematisk satsingsområde 2014-2023

Erstattet av nye satsingsområder

Dette satsingsområdet hadde varighet 2014-2023. Nye satsingsområder er på plass fra 2024.

NTNU Helse

Eldre kvinne og yngre jente i superheltkostymer

NTNU Helse

NTNU Helse er en av NTNU sine strategiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023. Målet er å finne innovative løsninger på komplekse helseutfordringer. 

Om NTNU Helse

Tjenesteinnovasjon i helse og velferd

NTNU Helse har denne høsten lansert rapporten Tjenesteinnovasjon i helse og velferd. Behovet for en styrket satsing på tjenesteinnovasjon er understreket i flere nasjonale styringsdokumenter, og handler om å utvikle nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester for å oppnå økt verdi. Dette er spesielt viktig for at offentlig sektor skal oppnå sine mål om en bærekraftig helse- og velferdstjeneste. Denne rapporten omhandler hva som skal være NTNUs rolle i samarbeid med eksterne aktører og hvordan NTNU skal utvikle sine støttefunksjoner for å fremme tjenesteinnovasjon for å være en viktig bidragsyter for nyskaping og endring i helse- og velferdssektoren. 

Les hele rapporten her

Les vedleggene til rapporten her

NTNU Helse kontakt

NTNU Helse Prosjekter-link

NTNUHelse blank

 

Psykisk helse

Folkehelse

Digitalisering og helsedata

NTNU Helse Prosjekter-link

Heading

Prioriterte tema

Helse og bærekraft

Diagnostikk

Terapi og behandling

EIT Health-link

NTNUHelse blank

 

Velferdsteknologi

Organisering av helsetjenesten

Strategiske forskningsområder

Strategiske forskningsområder

Illustration Health Health                Illustration energy Energy

Illustration oceans Oceans               Illustration sustainability Sustainability

Følg oss