Tematisk satsingsområde 2014-2023 NTNU Helse

NTNU helse webbanner

NTNU Helse temabilde

NTNU Helse er et av fire tematiske satsingsområder ved NTNU.

NTNU Helse skal gi innovative løsninger på komplekse helseutfordringer og legge til rette for tverrfaglige forskningssamarbeid med en tydelig teknologisk profil.

Satsingsområdets aktiviteter organiseres i tre temaområder:

  • Helsefremming, forebygging og myndiggjøring
  • Diagnostikk og terapi
  • IKT-systemer, velferdsteknologi og organisering av helsetjenester

Disse temaområdene har utspring i sterke forskningsmiljø ved NTNU.

NTNU Helse har som mål å bidra til å utvikle nye fagmiljø og ny kompetanse, med særlig vekt på bærekraftige helsetjenester og bidra til å bedre global helse.

Du finner mer om temaområder og prosjekter på NTNU Helses engelske nettsider.

Kontakt oss

Mini calevent portlet

Kalender

twitter