Webbanner

NTNU Helse - Tematisk satsingsområde 2014-2023

NTNU Helse

Eldre kvinne og yngre jente i superheltkostymer

NTNU Helse

NTNU Helse er en av NTNU sine strategiske satsingsområder i perioden 2014 - 2023. Målet er å finne innovative løsninger på komplekse helseutfordringer. 

Om NTNU Helse

Kartlegging av det trønderske helseteknologimiljøet

Trondheim Tech Port i samarbeid med Impello, samt en referansegruppe bestående av representanter fra NTNU Helse, SINTEF Helse, Helse Midt-Norge, Helseplattformen, Trondheim kommune, St. Olavs hospital og Trøndelagsløftet, har gått sammen om å kartlegge selskaper som driver med helseteknologi. Startups, scaleups og etablert næringsliv samt forskningsinfrastruktur, klynger, nettverk og forum innen bransjen er kartlagt. I rapporten finner du også en oversikt over hvilke investormiljø som har investert i trøndersk helseteknologi.

Les rapporten på Trondheim Tech Port sine nettsider.

NTNU Helse kontakt

Kalender

Kalender

14. August
HelseBot og bedring? Debatt på Arendalsuka.

05. oktober 
Sett av dagen til NTNU Helse-konferansen:
A Healthy Future

NTNU Helse Prosjekter-link

NTNUHelse blank

 

Psykisk helse

Folkehelse

Digitalisering og helsedata

NTNU Helse Prosjekter-link

Heading

Prioriterte tema

Helse og bærekraft

Diagnostikk

Terapi og behandling

EIT Health-link

NTNUHelse blank

 

Velferdsteknologi

Organisering av helsetjenesten

Strategiske forskningsområder

Strategiske forskningsområder

Illustration Health Health                Illustration energy Energy

Illustration oceans Oceans               Illustration sustainability Sustainability

Følg oss