Publikasjoner og årsmeldinger

Publikasjoner og årsmeldinger

Forskning ved AFE Trondheim

Se de nyeste forskningsartiklene våre ved å klikke på "publikasjoner" over. 

Forskning og aktivitet

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim bidrar med kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. Vi jobber langs to akser; teoribygging og allmennmedisinsk praksisnær empiri.

I tillegg til publisering av ny kunnskap i fagfellevurderte tidsskrift, bidrar vi også med kunnskapsdeling gjennom foredrag på kongresser, konferanser og seminarer samt kronikker og mediebidrag. 

Årsmeldingene

I årsmeldingene finner du en fullstendig liste over alle publikasjoner, foredrag og mediebidrag. Her finner du også en oversikt over publikasjoner fra de eksterne medlemmene i TenkeTankens arbeid som har sprunget ut av TenkteTankens aktivitet. 

08 jan 2018

AFEs årsmeldinger

AFEs årsmeldinger

I årsmeldingene finner du blant annet en oversikt over forskningsprosjekter, publikasjoner, foredrag og mediebidrag.