TverrProf – Tverrfakultær gruppe for forskning på helse- og sosialprofesjonsutdanningene

Illustrasjon med papirkjede-menn som danner en sirkel.

TverrProf – Tverrfakultær gruppe for forskning på helse- og sosialprofesjonsutdanningene

Forskningsgruppa TverrProf studerer spørsmål av tverrprofesjonell interesse for helse- og sosialprofesjonsutdanningene, og er særlig opptatt av profesjonsidentiteter; i enkeltprofesjonene, og på tvers av helse- og sosialprofesjonene som helhet. TverrProf-gruppa har organisatorisk forankring i ISB og Radiografutdanningen, men er tverrfaglig og tverrfakultært sammensatt av ansatte fra ulike fagfelt og institutt. Initiativet til TverrProf sprang ut fra PLUS, Senter for pedagogikk, læring og undervisning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har også forankring ved PLUS.