Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Juul, Randi. (2019) Sosialpedagogiske teorier og barnevernets praksis. Barnevernspedagog : en grunnbok.
  • Mevik, Kate Eileen; Juul, Randi. (2019) Samtaler og samvær med barn og unge. Barnevernspedagog : en grunnbok.
  • Steinsholt, Kjetil; Juul, Randi. (2019) Dialog som taktfull og klok sosialpedagogisk praksis. Sosialpedagogiske perspektiver.
  • Juul, Randi. (2010) Barnevernsarbeiderens barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.

Rapport/avhandling

  • Juul, Randi. (2010) Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna. 2010.