Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Juul, Randi Lise. (2011) Diskursive analyser som kritisk korrektiv av barnevernet i praksis. Barn. vol. 29 (2).

Del av bok/rapport

  • Juul, Randi. (2010) Barnevernsarbeiderens barneperspektiv og praksiser i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.

Rapport/avhandling

  • Juul, Randi. (2010) Barnevernets undersøkelser av bekymringsmeldinger. Diskursive praksisformer og barneperspektiver i den kommunale barneverntjeneste, og konsekvenser i forhold til barna. 2010.