Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Pedersen, Arve Vorland; Stalsberg, Ragna; Sigmundsson, Hermundur. (2006) Fysisk aktivitet, fysisk form og motoriske ferdigheter. Bevegelse-fysisk aktivitet-helse.
  • Pedersen, Arve Vorland; Stalsberg, Ragna; Sigmundsson, Hermundur. (2006) Fysisk aktivitet, fysisk form og motoriske ferdigheter hos barn. Bevegelse - fysisk aktivitet - helse.