Bakgrunn og aktiviteter

Professor i Medisinske atferdsfag og Helsetjenesteforskning. Pasientopplæring / brukermedvirkning, kommunikasjon og tjenesteutvikling.

Leder forskningsgruppen for Helsetjenesteforskning ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU.

Forskning pasientopplæring og brukermedvirkning

- Effekt av pasientopplæring for pasienter med diabetes, KOLS, leddgikt, hjertesvikt, slag og psykiske plager

- Effekt av intervensjon for å fremme individuell brukermedvirkning

- Effekt av å implementere strategi for brukermevirkning i en organisasjon

- Kvalitative studier om pasienters egenerfaringer i forhold til opplæring, brukermedvirkning og konsultasjoner.

Se www.ntnu.no/ism/pep for mer informasjon om denne.

 

Øvrige forskningsområder

- Helsetjenesteforskning

- Konsultasjonsforskning

- Bruk og effekt av alternativ medisin

 

Undervisning

Kvalitative forskningsmetoder (7,5 stp kurs) for masterstudenter (KLH3015 og PH3001) og PhD kandidater (SMED8015).

Kommunikasjon og alternativ medisin i medisinstudiet.

TverrSam - felles undervisning for alle 3 års studenter fra 9 ulike medisin, helse- og sosialfagutdanninger: Medisin, bioingeniør, audiograf, ergoterapi, fysioterapi, radiograf, sykepleie, sosionom, og vernepleie.

Publikasjoner i Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner