Bakgrunn og aktiviteter

Professor i Medisinske atferdsfag og Helsetjenesteforskning. 

Leder forskningsgruppen for Helsetjenesteforskning og Helsekommunikasjon ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU.

Leder for undervisningsenhet for Samfunnsmedisin, medisinstudiet.

Forskning

- Helsetjenesteforskning

- Utdanningsforskning

- Kommunikasjonsforskning

- Pasientopplæring og brukermedvirkning, www.ntnu.no/ism/pep

- Alternativ medisin

Undervisning

Ansvarlig for TverrSam - felles undervisning for alle 3 års studenter fra 9 ulike medisin, helse- og sosialfagutdanninger: Medisin, bioingeniør, audiograf, ergoterapi, fysioterapi, radiograf, sykepleie, sosionom, og vernepleie.

Ansvarlig for TverrPraks - obligatorisk tverrfaglig praksis for alle sisteårsstudenter ved NTNUs 12 helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger  Audiologi, Barnevern, Bioingeniør, Ergoterapi, Farmasi, Fysioterapi, Medisin, Psykologi, Radiografi, Sosionom, Sykepleie og Vernepleie

Koordinator for fellesemner i forskningsmetode for alle masterprogram ved fakultet for medisin og helsevitenskap.

Innføring i forskningsmetoder for alle masterprogram ved fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kvalitative forskningsmetoder for master- og ph.d. studenter.

Pasientsentrering, kommunikasjon, veiledning og alternativ medisin i medisinstudiet.

Publikasjoner i Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner