Bakgrunn og aktiviteter

 

Cathinka Thyness er ph.d.-stipendiat i medisinsk utdannelse. Hun forsker på medisinstudenters erfaringer med klinisk veiledning. Gjennom SCOPE prosjektet og arbeidsgruppen for revidering av stadium II (3. og 4. studieår) jobber hun med utvikling av undervisning på NTNUs medisinstudium.

Cathinkas veiledere er Professor Hilde Grimstad og Professor Aslak Steinsbekk