Forskning – Institutt for lærerutdanning

Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet

Skolebasert kompetanseutvikling er et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Forskergruppa ved Institutt for lærerutdanning (ILU) koordinerer arbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og leder nettverkssamarbeid mellom deltakende læringsutdanningsinstitusjoner i pilotprosjektet. Forskergruppa vil også forske på utviklingsprosessene for å gi råd og retning i storskalaprosjektet, som startet høsten 2013.

ILU har også en tilbydergruppe for skolebasert kompetanseutvikling.


Ressurser

Koordineringsgruppen har utarbeidet en oversikt over aktuelle ressurser om temaene 

Oversikten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Ressursene er aktuelle for alle skoler med ungdomstrinn, spesielt deltakerne i skolebasert kompetanseutvikling.