Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023671.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Pitsis, Tyrone S.; Simpson, Ace; Dehlin, Erlend. (2012) Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar Publishing. 2012. ISBN 978-184980-257-4.
 • Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole; Dehlin, Erlend. (2010) Organisasjon og organisering. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 9788215016283.

Del av bok/rapport

 • Dehlin, Erlend; Jones, Mari-Ana. (2021) Ledelse av lærernes profesjonelle læringsfellesskap i "eleven som subjekt"-skolen. Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen.
 • Dehlin, Erlend; Skrøvset, Siw. (2020) Den autonome læreren?. Ledelse innenfra.
 • Firing, Kristian; Dehlin, Erlend. (2020) Møter i skolen. Ledelse innenfra.
 • Firing, Kristian; Dehlin, Erlend. (2020) Møter i skolen - Et verktøy for lederskap, læring og samskaping. Ledelse innenfra.
 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita. (2018) Forskningens design. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Innledning. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Lærerutdanning, nasjonale sentre og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer for og organisering av framtidig utviklingsarbeid. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
 • Dehlin, Erlend. (2017) Kritisk refleksjon som akademisk dyd eller praktisk verktøy for skoleledere?. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..