Forskningsgruppe for litteratur og samfunn

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Forskningsgruppe for litteratur og samfunn

På hvilke måter representerer og konstruerer litterære tekster verdener, estetisk, politisk og verdimessig? Hvordan kan man arbeide med litterære tekster og Fagfornyelsens tverrfaglige temaer på litteraturens egne premisser? Hvordan kan arbeid med skjønnlitteratur bidra til å utvikle elevers evne til å lese og tenke kritisk?

Dette er noen av spørsmålene «Forskningsgruppen for litteratur og samfunn» arbeider med. Et viktig mål for forskningsgruppen er å bygge bro mellom grunnforskning i litteraturvitenskap og anvendt litteraturdidaktikk. Vi undersøker relasjonene mellom litteratur og samfunn i vid forstand, og interesserer oss især for ulike typer konflikter, kriser og samfunnsutfordringer som utgangspunkt for analyse og didaktikk. Som litteraturdidaktisk term handler konflikt om å evnen til å tolerere ambivalens i tekster, om å kunne identifisere ulike sider ved konflikter og akseptere at ikke alle konflikter kan løses. Dette er avgjørende dimensjoner ved kritisk tenkning og ved arbeid med skjønnlitteratur i norskfaget. Forskningsgruppen er særlig opptatt av begrepene representasjon og konstruksjon, som står sentralt i både litteraturvitenskap og litteraturdidaktikk. Samtidig er vi interesserte i hvordan litterære tekster kan være med på å konstruere idéer, identiteter og verdier i skole og samfunn.

Pågående prosjekter

  • Barn på flukt i narrative tekster (2017 – )
  • Geografisk litteraturdidaktikk (2021 -  (tilknyttet prosjektet ImagiNation)

Avsluttede prosjekter

  • Barn og katastrofer. Sosiokulturelle perspektiver på barns skriving (2017 – 2020)
  • Utvikling av læringsressurser om terrorangrepene den 22. juli (2018 – 2020)