Bakgrunn og aktiviteter

Eg er universitetslektor i nordisk og allmenn litteraturvitskap ved Institutt for språk og litteratur. Eg er ph.d. og master i allmenn litteraturvitskap frå NTNU. I tillegg har eg ein bachelorgrad i språk og litteratur, med fransk og klassisk gresk, også frå NTNU.

 

Undervisning haustsemesteret 2017:

 • EXFAC0017 (humaniora og litteraturvitskap, emneansvar)
 • ALIT1101 og ALIT1102 (epikk- og poetikkdelen)
 • ALIT3100 (masterseminar i queer teori)
 • NORD1108 (hovudsakleg studentrettleiing)
 • NORD6010 (lyrikkanalyse)

 

Faglege interesser

 • Lyrikk – særleg antikk, renessanse og modernisme
 • Feminisme
 • Queer teori
 • Litteratur og seksualitet

 

Ph.d.-prosjekt

Ph.d.-prosjektet mitt er ein studie av diktverket til Åsmund Sveen (1910–1963). Diktverket til Sveen plasserer seg i skjeringspunktet mellom fleire ulike strøymingar og diskursar, så som psykoanalyse, vitalisme, religiøsitet, bygdeviser og meir eller mindre opne skildringar av homoerotikk. Målet med prosjektet er å utforska korleis me kan forstå det store spennet i forfattarskapen og leggja særleg vekt på korleis Sveen plasserer seg innanfor ein homolitterær tradisjon. I lesingane mine vil eg mellom anna utforska korleis tekstene til Sveen tek del i ein større diskursiv økonomi om (homo)seksualitet og korleis krisa i homoseksuelldefinisjonen (jf. Eve K. Sedgwick) blir leseleg innanfor ein skjønnlitterær og spesielt poetisk diskurs.

Avhandlinga Den opne løyndomen. Homografiske lesingar i Åsmund Sveens forfattarskap vart forsvara ved offentleg disputas 21. april 2017.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) Homosexuality as Decadence in Norwegian Modernism: The Tenebrous Sides of Vitality in Åsmund Sveen’s Andletet. States of Decadence: On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space, Vol. 1.

Rapport/avhandling

 • Myren-Svelstad, Per Esben. (2017) Den opne løyndomen. Homografiske lesingar i Åsmund Sveens forfattarskap. 2017. ISBN 978-82-326-2238-2.
 • Svelstad, Per Esben; Andersen, Britt. (2011) Frigjerande fragment: Ei lesing av Sapfo og Louise Labé. 2011.

Andre

 • Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) Homosexuality as Fuel for Imaginative Literature – The Case of Åsmund Sveen. Gender and Feminist Theory Research Group Meeting ; 2016-02-12.
 • Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) Tantalizing Idylls: Nature and Unattainable Pleasures in Scandinavian Gay and Lesbian Literature. Annual Meeting, Society for the Advancement of Scandinavian Study . Society for the Advancement of Scandinavian Study; New Orleans. 2016-04-29.
 • Svelstad, Per Esben. (2015) How to Read Homosexuality in Literature. Scandinavian Studies Symposium Series . Department of Scandinavian Studies; University of Wisconsin-Madison. 2015-11-13.
 • Svelstad, Per Esben. (2015) ‘Tantalos-kvaler!’ Ein homolitterær sitatpraksis i verk av Stefan Zweig og Borghild Krane. Nordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015 . Stockholms Universitet, SKOGH, Södertörns Högskola; 2015-08-19.
 • Svelstad, Per Esben. (2015) The Question of Coding in Queer Literature and the Writings of Norwegian Modernist Åsmund Sveen. Polyseminar Public Talk . Department of Comparative Literature and Folklore Studies; University of Wisconsin-Madison. 2015-09-22.
 • Svelstad, Per Esben; Heede, Dag. (2015) Queer(ing) Scandinavian Literature. Open førelesing . CLAGS/Center for LGBTQ Studies; Graduate Center, City University of New York. 2015-10-13.
 • Warner, Marina; Sadri, Houman; Tolonen, Anna-Liisa; Poilvez, Marion; Hakoköngäs, Eemeli; Svelstad, Per Esben. (2015) Masterclass with Marina Warner: Living in Words: The question of myth. Masterclass med Holbergprisvinner Marina Warner . Holbergprisen; Bergen. 2015-06-08.
 • Andersen, Britt; Svelstad, Per Esben. (2014) Alf Prøysen og den litterære subkulturen.
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Malvik, Anders Skare; Omdal, Gerd Karin; Svelstad, Per Esben. (2014) Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Yahya Hassans "Yahya Hassan". Bokstavelig talt . Studentersamfundet; Trondheim. 2014-03-12.
 • Kjørholt, Ingvild Hagen; Lyngstad, Anne Berit; Svelstad, Per Esben. (2014) Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Ingrid Storholmens "Her lå Tirpitz". Bokstavelig talt . Studentersamfundet; Trondheim. 2014-11-12.
 • Kristiansen, Johanne; Antonsen, Katrine; Omdal, Gerd Karin; Goring, Paul Michael; Svelstad, Per Esben. (2014) Hvordan kommuniserer vi med tekst?. Researchers' Night 2014 . NTNU/Forskningsdagene; Trondheim. 2014-09-26.
 • Svelstad, Per Esben. (2014) In the Shadow of Vitalism's Sun. Interpreting the Decay of Life in Åsmund Sveen's Andletet (1932). States of Decadence/La décadence dans tous ses états ; Høgskolen i Østfold, Halden. 2014-06-11 - 2014-06-14.
 • Svelstad, Per Esben. (2013) Vald som leiemotiv i Åsmund Sveens forfattarskap. NorLit: Litteratur og terror . NTNU, Institutt for språk og litteratur; Trondheim. 2013-08-22 - 2013-08-24.
 • Svelstad, Per Esben. (2012) Sapfo, Labé og kjærleikens paradoks. Fagkveld . FINAL -- Fagutvalet ved Institutt for nord. og allm. lit.; Trondheim. 2012-02-14.