Bakgrunn og aktiviteter

Eg er førsteamanuensis i norsk litteratur og litteraturdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning. Eg har mastergrad og ph.d. i allmenn litteraturvitskap, båe frå NTNU.

Undervisning

Våren 2019 underviser eg primært på norsk 1, emne 2 (1--7). Eg underviser også i litterære emne på masternivå og vidareutdanning.

Forskingsinteresser

  • Litteratur, kjønn og seksualitet
  • Adaptasjon, inter- og transtekstualitet
  • Økokritikk og berekraftig litteraturundervisning
  • Grafisk litteratur

Forskingsgrupper:

Litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer

GraL - Grafisk litteratur

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Andersen, Britt; Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) «Det fins så mange langsler å spekulere i». Den transtekstuelle forbindelsen mellom Åsumd Sveen og Alf Prøysens dikt. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
  • Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) Homosexuality as Decadence in Norwegian Modernism: The Tenebrous Sides of Vitality in Åsmund Sveen’s Andletet. States of Decadence: On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space, Vol. 1.

Rapport/avhandling

  • Myren-Svelstad, Per Esben. (2017) Den opne løyndomen. Homografiske lesingar i Åsmund Sveens forfattarskap. 2017. ISBN 978-82-326-2238-2.
  • Svelstad, Per Esben; Andersen, Britt. (2011) Frigjerande fragment: Ei lesing av Sapfo og Louise Labé. 2011.