Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Larsen, Ann Sylvi. (2011) "Fin fortelling. Godt jobba:)" : om respons på norskfaglige tekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2010) Det skumle huset : Barns fascinasjon av skrekksjangeren - i lesing og skriving. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2010) «En delikat dromedar var fornøyd...»: Om fortelling som svar på oppgave? En casestudie fra 5. trinn. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Larsen, Ann Sylvi; Domaas, Ola Erik. (2010) Da Anna møtte Josef. Om bruk av en bibelfortelling i en elevs skriving. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2009) "- så tar mannen fram kniven" : skrekkfortellinger for 3. trinn. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2009) Analyse og tolking av fortellinger - moderne fortelleteori. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Domaas, Ola Erik; Larsen, Ann Sylvi. (2008) En sammenligning av skriving i norsk og KRL på 4. og 5. trinn i norsk grunnskole. Den 10. nordiske læreruddannelseskongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. Kongressrapport.
 • Domaas, Ola Erik; Larsen, Ann Sylvi. (2008) <Fra mund til hånd> -Om fortelling som inspirasjon for skriving i KRL på 4. trinn. Å skrive i alle fag.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2008) Hvordan skriver femteklassinger fortellinger? Om narrative grep i elevtekster. Å skrive i alle fag.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2007) Når femteklassinger i Norden skriver fortelling. Narrative grep og tematikk. Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2006) Fortellerstemmen i elevfortellinger i Norden. Innovation og aflæring. Pauli Nielsen (red.). Den 9. nordiske læreruddannelseskongres, Færøerne, maj 2006.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2005) Regine Normanns Nordlandsnatt. En narratologisk og tematisk analyse. Regine Normann i hundre år.