Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning og veiledning 2018-2019

 • Masterutdanning i norskdidaktikk, ansvar for masteremnet Kreativitet og estetikk i norskfaget
 • Emneansvar for KFK Norsk 1, Norskfaget på 1. - 3. trinn og Norskfaget på 4. - 7. trinn
 • Veileder master

Forsknings- og utviklingsprosjekt

Pågående:

 • Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler
 • ChilCa: Children and Catastrophes in Fictional Narratives https://www.ntnu.no/ilu/chilca
 • TROLIMO: Praksissamarbeid Trondheim - Livingstone - Mongu

Avsluttet:

 • SKRIV - Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i alle fag
 • Muntlig fortelletradisjon i Nord-Norge

 

Fagfelt og forskningsinteresser

 • Norskdidaktikk med hovedvekt på litterære emner
 • Barne- og ungdomslitteratur: Grøssersjangeren, katastrofelitteratur
 • Barns skriftlige narrativer
 • Sjangerpedagogikk
 • Den muntlige tradisjonen med hovedvekt på sagnsjangeren
 • Praksissamarbeid med skoler i Zambia

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Norsk 5-10. Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215030951.
 • Sørensen, Ivar; Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2018) Norsk 5-10 Litteraturboka. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-03095-1.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2015) Gode grøss : om skrekkfiksjon for og av barn. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215023397.
 • Larsen, Ann Sylvi; Larsen, Roald. (2002) Hodeløse menn og ihjelfrosne haikere : Levende sagntradisjon fra Nord-Norge. 2002. ISBN 8273890503.

Del av bok/rapport

 • Larsen, Ann Sylvi. (2018) Kapittel 3. Fortelleteori. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2018) Kapittel 7. Fortellende prosa for barn og unge. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi; Wicklund, Beret; Sørensen, Ivar. (2018) Føreord. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Wicklund, Beret; Larsen, Ann Sylvi. (2018) Innleiing. Norsk 5-10. Litteraturboka.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2011) "Fin fortelling. Godt jobba:)" : om respons på norskfaglige tekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2010) Det skumle huset : Barns fascinasjon av skrekksjangeren - i lesing og skriving. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2010) «En delikat dromedar var fornøyd...»: Om fortelling som svar på oppgave? En casestudie fra 5. trinn. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Larsen, Ann Sylvi; Domaas, Ola Erik. (2010) Da Anna møtte Josef. Om bruk av en bibelfortelling i en elevs skriving. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Larsen, Ann Sylvi. (2009) "- så tar mannen fram kniven" : skrekkfortellinger for 3. trinn. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.