Bakgrunn og aktiviteter

Gry O. Ulrichsen tar en doktorgrad i kulturskoleutvikling (2018-2021). Hun arbeider som kunstner/forsker/lærer, og er opptatt av deltakende og sosialt engasjert kunst, dekoloniale perspektiver på og i kunstutdanning, estetisk tilnærming til læring og profesjonelle læringsfelleskap. Hun underviser på PPU og masternivå i kunstfagdidaktikk ved fagseksjonen for Kunstfag, kroppsøving og idrett. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Torndheim og har en master i kunstfagdidaktikk fra NTNU.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Ulrichsen, Gry Olsen. (2006) I Would Love To Change. NRK, NRK ULYD, Digitale fortellinger http://ulyd.bek.no/gry/. 2006.

Bøker

Del av bok/rapport

  • Øyen, Jenny Elise; Ulrichsen, Gry Olsen. (2021) Dissonans i det modernistiske doxa – et a/r/tografisk blikk på et samarbeid mellom en kulturskolelærer og to grunnskolelærere. Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger.