Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Hauge, Kåre. (2017) Læreres læring og profesjonsutvikling med Lesson Study som metode. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger.
  • Hauge, Kåre; Svartaas, Gun. (2017) Utfordringer og muligheter ved mangfold og inkludering. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.