SUSTRANS

SUSTRANS

Populære rurale turistattraksjoner som Geirangerfjord, Flåm og Lofoten, gir en unik utfordring i transportplanlegging. Årsaken er store sesongvariasjoner i krav til transportsystemene. Disse avsidesliggende områdene er perifere, og opplever samtidig opphopning av trafikk. I høysesong er trafikkorker og lokal forurensning synlige problemer.

I et lengre tidsperspektiv vil degradering av miljøkvalitet og naturskjønnhet være kritiske bekymringer. Beslutningstakere og andre aktører har behov for å vurdere ulike forbedringstiltak for et bærekraftig transportsystem i disse områdene. Dette kan være å se ulike fremkomstmidler samlet sett, og vurdere både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.

Målet med forskningsprosjektet "Sustainable Transportation in Rural Tourism Pressure Areas" (SUSTRANS) er å bistå beslutningstakere med å forbedre transportsystemene i slike naturområder. Her brukes Geirangerfjordområdet som et case studie.

Prosjektet vil utvikle nøkkelindikatorer og et komplett vurderingsverktøy for transportsystemer i rurale turistattraksjoner. Dette gjøres gjennom å kombinere samfunnsvitenskap, sosiologi, miljøkunnskap, økonomi og ingeniørvitenskap. SUSTRANS tar sikte på sterk involvering av ulike aktører for å forstå interesser, verdier og bekymringer når det gjelder å forbedre transportsystemer.

Prosjektet blir ledet av NTNU, og er et samarbeid med Høgskulen i Volda, Sintef og Universitetet i Bonn. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under programmet Transport 2025, og vil vare fra 2017 til 2020.