SFU COAST

SFU COAST

Prosjektet COAST har status som Senter for fremragende utdanning. Universitetet i Sør-Øst Norge leder prosjektet. NTNU er partner sammen med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø.

 

Maritim utdanning og simulering

I SFU`en skal det samarbeides om maritim utdanning og simuleringsteknologi, hvor visjonen er å bli verdensledende på dette området. Studenter og aktuelle linjeforeninger er med i prosjektet, da deres erfaringer er viktig for gjennomføringen. 

Et av målene for prosjektet er å øke sjøfolk sin kompetanse og ta i bruk moderne teknologi, og gjerne på en slik måte at resten av verden ser til Norge for inspirasjon

SFU COAST er innvilget finansiering på 7 110 000 kroner årlig i perioden 2020 til 2024, og det har stor betydning for NTNU i Ålesund å være deltager i et slikt prestisjefylt prosjekt.

SFU status

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

 

 


nettside

COAST – Leading provider of simulator training and assessment methods for maritime education.

Mer informasjon:

norway-coast.no