Om institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Om institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Tenk deg en operasjon hvor en subsea-modul skal posisjoneres på nøyaktig 3000 meters dyp eller en installasjon av vindturbiner til havs. Dette er eksempler på operasjoner som krever avansert teknologi og profesjonelt mannskap.

Les mer om vår forskning.

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip.

Les mer om våre studier.

Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. I mange tilfeller er det i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger.

Les mer om våre laboratorier.

For å konkurrere på det internasjonale markedet innen skipsdesign og skipsbygging, er vi avhengige av dyktige ingeniører som kan omsette kompetansen til kreativ innovasjon. Den maritim klyngen på Nordvestlandet har over lang tid vist at disse egenskapene finnes og trives her. I en tid der markedet innen offshore har endret seg dramatisk, har næringen evnet å omstille seg til nye markeder på svært kort tid. Dette er kreativ innovasjon i praksis.

Vår visjon er å drive næringsrettet forskning og utdanne kandidater skreddersydd mot vår industri.

Ledelsen ved instituttet

Ledelsen ved instituttet

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Instituttleder: Hans Petter Hildre


Besøksadresse: 4. etg. A-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund

Telefon og e-post: