BLUEWBC

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

BLUEWBC

– Sustainable Development of BLUE Economies through Higher Education and Innovation in Western Balkan Countries

BLUEWBC foto

Båter i havn

Om BLUEWBC

Om BLUEWBC


BLUEWBC er et Erasmus+ prosjekt for å utvikle utdanninger innen innovasjon og entreprenørskap for maritim sektor i Albania og Montenegro.

Et prosjekt for å Målsettingen til prosjektet er å styrke kompetansen hos universiteter i partnerlandene Albania og Montenegro inn mot Innovasjon og Entreprenørskap i maritim sektor/ den blå økonomien.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er koordinator og ledende partner for prosjektet. Prosjektet tar sikte på å oppnå bærekraftig utvikling av blå økonomier i partnerland ved å oppgradere utdanningen på bachelor- og masterstudier med innovasjon og entreprenørskap.

Maritime aktiviteter så vel som andre sektorer knyttet til blå økonomier som turistsektoren trenger profesjonelle, utdannede menneskelige ressurser med denne kompetansen i tillegg til den tradisjonelle kunnskapen om sitt yrke. Aktivitetene i prosjektet vil gi en strategisk tenkning og fleksibilitet i utdanningssystemene i montenegrinske og albanske høyskoler for å tilpasse seg nye utfordringer og behov.

Norske, litauiske og kroatiske universiteter bidrar til å etablere I&E-sentre siden de har lang erfaring innen blå økonomi og innovasjon. Involvering av sentre og organisasjoner fra gründerbransjen vil gi en direkte kontakt med interessenter, innsikt i politikk og relevante trender og strategier. 

En studie innen I&E i blå økonomiutdanning og eksisterende plattformer for nye virksomheter i programland, vil tjene som base, for å utvikle kurs for studenter og fagpersoner for å møte de langsiktige markedsbehovene.

I&E-aktiviteter i Montenegro og Albania, intensiv opplæring av akademisk personale og studenter samt forbedret nettverkstilknytning mellom universitet/høyskoler og innovasjonsinstitusjoner i partnerlandene og EU, vil øke kapasiteten hos universitetene/høyskolene.

Mål

Mål

 • Å heve kompetansen og evnen til høyere utdanning innen I&E rettet mot blå økonomi i Montenegro og Albania.
 • Å tilby kompetente menneskelige ressurser innen I&E i blå økonomi og relaterte områder.
 • Å etablere et støttende miljø for I&E gjennom samarbeid mellom læresteder, industri og offentlige myndigheter.
 • Å styrke omdømme og anerkjennelse av universitet og høyskoler relatert til I&E regionalt og internasjonalt.
   

Partnere

Partnere

 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) (Norway), coordinator
 • University of Montenegro, (UoM) (Montenegro) 
 • University of Vlore (UV) (Albania) 
 • University of Tirana (UoT) (Albania) 
 • University of Split (UNIST) (Croatia) 
 • Vilnius Gedimino Technical University (VGTU), (Lithuania) 
 • NTNU Ocean Training (NTNU-OT) (Norway) 
 • Chamber of Economy Montenegro (CEM) (Montenegro) 
 • General Maritime Directorat, Durres (GMD) (Albania) 
 • Innovation and Entrepreneurship Centre Technopolis (IEC) (Montenegro)