SkillSea: Futureproof Skills for the Maritime Transport Sector

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

SkillSea: Futureproof Skills for the Maritime Transport Sector

skillsea foto

personer ved sjø i verneutstyr

Skillsea

Erasmus+ prosjekt, under: 

Key Action: Cooperation and Innovation for Good Practices (KA2),
Action: Sector Skills Alliances in vocational education and training,
Action Type: Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) (EAC-A05-2017)
NTNU er ansvarlig for arbeidspakke 1 av 6 arbeidspakker. Denne er inndelt i del-arbeidspakker og her pågår nå arbeidet med Work Pack (WP) 1.1.2 og 1.1.3. 
 
I WP 1.1.2 går vi bredt ut til både land og sjø-ansatte innen shipping bransjen med en spørreundersøkelse rettet mot ”hvilken kompetanse mangler per i dag”.  
 
I WPT 1.1.3. intervjuer NTNU sammen med Liverpool John Moores University strategiske og visjonære ledere i shipping bransjen, om hvordan de ser for seg behovet for kompetanse i fremtiden. 

Mer om prosjektet:

Mer om prosjektet:

Vi ønsker å finne ut hvilke kompetanse og ferdigheter sjøoffiserer og mannskap trenger for å dekke behov i din bedrift i fremtiden.

 • Hvilke ferdigheter ser dere etter hos kandidater med maritim utdanning?
 • Hva skulle dere ønske at kandidatene hadde av kompetanse?
 • Hvilke ferdigheter kommer dere til å trenge mer av fra nyansatte med maritim utdanning?

Med maritim utdanning mener vi her skipsoffiserer og skipsmannskap som:

 • Navigatører (kaptein/styrmann)
 • Maskinist (Maskinsjef/maskinoffiser)
 • Elektriker (Elektro technical officer (ETO) Electro Technical Rating (ETR) og
 • Matros (Able Seaman/Bosun/Båtsmann)
 • Annet mannskap om bord

Utdanning som sikter seg inn mot landbaserte maritime yrker:

 • Maritim forsikring
 • Maritime finans
 • Skipskonsulenter/designere
 • Skipsredere, skips-management selskap
 • Fagforeninger, ansattes-organisasjoner
 • Arbeidsgiverorganisasjoner, rederiforbund
 • Maritim lov og rett
 • Andre shipping industrier
The project CONSORTIUM consist of partners in research, education and industry related to shipping:

1

Stichting STC Group

 

Netherlands

2

European Shipowners’ Associations

 

Belgium

3

European Transport Workers’ Federation

 

Belgium

4

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

 

Norway

5

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)

 

Denmark

6

Eugenides Foundation

 

Greece

7

TALLINNA TEHNIKAULIKOOL (Estonian Maritime Academy – EMARA)

 

Estonia

8

HOCHSCHULE BREMEN (HSB)

 

Germany

9

POMORSKI FAKULTET U RIJECI (University of Rijeka)

 

Croatia

10

CORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (CIT-NMCI)

 

Ireland

11

Blackpool and The Fylde College (Fleetwood Nautical Campus)

 

United Kingdom

12

LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY (LJMU)

 

United Kingdom

13

Hamburg School of Business Administration (HSBA)

 

Germany

14

PANEPISTIMIO AIGAIOU (University of Aegean)

 

Greece

15

UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA (Constansa Maritime University)

 

Romania

16

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME (French Maritime Academy)

 

France

17

UNIVERSIDAD DE CADIZ (University of Cadiz)

 

Spain

18

SHIPYARDS AND MARITIME EQUIPMENT ASSOCIATION OF EUROPE (Sea Europe)

 

Belgium

19

Enterprise Shipping Agency Srl (ESA Group)

 

Italy

20

Nautilus International

 

United Kingdom

21

Danish Shipping

 

Denmark

22

Danish Maritime Authority

 

Denmark

23

Stena Line Scandinavia AB

 

Sweden

25

Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritima Comercial

 

Romania

 

 

 

 

26

Formare Polo Nazionale Formazione per lo Shipping (FORMARE)

 

Italy

27

Secrétariat général de la mer

 

France

SkillSea

SkillSea

Les mer om prosjektet: www.skillsea.eu 

Bakgrunn

Bakgrunn

Prosjektet er initiert av Det Europeiske Rederiforbundet (ECSA) (som Norges Rederiforbund er med i) og det Europeiske Transportarbeiderforbundet (ETF) og konsortiet bak prosjektet er 28 Europeiske organisasjoner fra 16 land innenfor shipping sektoren.