Grønn kai overskrift

Grønn kai

- Innovasjonsprosjekt om nullutslipp i verdensarvfjordene

Stortinget har gjort vedtak om nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026, og i tillegg er det innført strenge miljøkrav. Korleis kan ein oppretthalde antall besøkande i og rundt Geiranger, der inntekt frå turisme er livsgrunnlaget til mange, og samtidig ta omsyn til miljøet?

Gjennom prosjektet «Grønn kai» skal ein sjå på om det er mogleg å utvikle kaisystem som legg til rette for, og tek i mot anløp av utsleppsfrie fartøy både i og utanfor dei verna områda. Ein skal også sjå på infrastruktur på sjø og land i samband med kaianlegg.

Stranda kommune er prosjekteigar med NTNU som nær samarbeidspartnar.

Les meir om Grøn turisme i Geiranger.

Mål og prosjekteier

Prosjekteigar

Stranda kommune/Stranda hamnevesen

Samarbeidspartnarar

NTNU
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Mål

I prosjektet skal ein utgreie kostnad, finansiering og gevinst sett frå eit berekraftperspektiv.

Kommune og næringsaktørar skal få eit konkret og realistisk grunnlag for å gjere beslutningar relatert til eit grønn kai-konsept.

Gjennomføring

Gjennomføring

Behovsanalyse, krav og behov for infrastruktur

Avdekke trafikk som skal betjenes på kort og lang sikt og behovene for infrastruktur som aktuelle fartøy vil kreve når det gjelder energi

Smart kai

Utvikle overordnet konsept som gir god flyt (logistikk) av gående passasjerer (omlasting fra blå korridor til grønn fjord), biltrafikk og fartøy i kaiområdet

Strukturkonsept

Utvikle et konsept for flytende, modulær og flyttbar kai.

Funksjonsmoduler

Utvikling av modulløsning for funksjoner som lading, bunkring

Bærekraft og forretningsmodell

Foreslå nye metoder for brukerbetaling, som også dekker de nye tjenestene som en «grønn kai» skal levere. Beregne investeringsbehov, forretningsmuligheter, samfunnsøkonomi og klimaeffekter

Prosjektledelse og kommunikasjon

Studenter Grønn kai

Studentar som jobbar i prosjektet

Presentasjon Torjus

Profilbilde av Andrea


Torjus Levisen Johansen

Bachelorstudent på Nautikk ved NTNU i Ålesund 

«Det som motiverer meg daglig, og i prosjektet er å utforme kunnskap for en bedre verden. Det gjør vi i dette prosjektet, og jeg ser frem til den dagen jeg kan reise til Geiranger å peke på løsningen vår og si med stolthet at jeg har vært med på det.»

Profilbilde av Emil


Emil Andre Huseklepp Tunli

Masterstudent på Naval Architecture ved NTNU i Ålesund

«Det er viktig for meg at det totale CO2-utslippet går ned og at turistene kan føle at de ikke bidrar til global oppvarming.»
 

Profilbilde av Milkeyso


Milkeyso Adam

Bachelorstudent på Maskiningeniør ved NTNU i Ålesund

«2026 er nært, og jeg som student er glad for å få muligheten til å påvirke. Bærekraftig utvikling av turismen i Stranda er viktig for hele samfunnet her.»

Profilbilde av Erlen


Erlen Sigurdsen Røstad

Bachelorstudent på Fornybar energi ved NTNU i Ålesund

«Jeg ønsker å ta del i fremtiden, og på dette prosjektet føler jeg at vi har muligheten til å få til noe. Å lykkes med dette er viktig for lokalbefolkningen.»

Profilbilde av Katrine


Katrine Vedeld

Bachelorstudent på Byggingeniør ved NTNU i Ålesund

«Ved utforming av fasiliteter er jeg spesielt opptatt av ergonomiske løsninger slik at det blir tilgjengelig for alle brukere. Utforming av konstruksjonene må også passe inn i lokalsamfunnet og omgivelsene rundt.»

Profilbilde av Elise


Elise Nydegger

Bachelorstudent på Byggingeniør ved NTNU i Ålesund

«Som byggstudent bringer jeg inn i prosjektet riktig valg av materialer som både skal tåle kreftene de blir påført og være bærekraftig produsert, som gir mindre CO2-utslipp.»

Profilbilde av Hauk


Hauk Gjørtz

Masterstudent på International Business and Marketing ved NTNU i Ålesund

«Det grønne skiftet bør ikke være en stopper for turisme og reiseliv. Det er viktig å finne nye og gode løsninger for å takle turistnæringen fra et bærekraftig perspektiv.»

Profilbilde av Maria


Maria Viktoria Herje

Masterstudent på Ledelse i en digital økonomi ved Universitetet i Stavanger

«Det er viktig at de fine naturområdene tas godt vare på, at CO2-utslipp blir tatt på alvor og reduseres kraftig. Det er og viktig for meg å bidra til faktiske grønne løsninger og ikke bare "liksom"-løsninger som grønnvasking.»

Verdensarvområdet grønn kai

Kart som viser Geiranger. Lenke til Google maps.

Verdsarvområdet