Grønn kai overskrift

Grønn kai

- Innovasjonsprosjekt om nullutslipp i verdensarvfjordene

Stortinget har gjort vedtak om nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026, og i tillegg er det innført strenge miljøkrav. Korleis kan ein oppretthalde antall besøkande i og rundt Geiranger, der inntekt frå turisme er livsgrunnlaget til mange, og samtidig ta omsyn til miljøet?

Gjennom prosjektet «Grønn kai» skal ein sjå på om det er mogleg å utvikle kaisystem som legg til rette for, og tek i mot anløp av utsleppsfrie fartøy både i og utanfor dei verna områda. Ein skal også sjå på infrastruktur på sjø og land i samband med kaianlegg.

Stranda kommune er prosjekteigar med NTNU som nær samarbeidspartnar.

Les meir om Grøn turisme i Geiranger.

Mål og prosjekteier

Prosjekteigar

Stranda kommune/Stranda hamnevesen

Samarbeidspartnarar

NTNU
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Mål

I prosjektet skal ein utgreie kostnad, finansiering og gevinst sett frå eit berekraftperspektiv.

Kommune og næringsaktørar skal få eit konkret og realistisk grunnlag for å gjere beslutningar relatert til eit grønn kai-konsept.

Gjennomføring

Gjennomføring

Behovsanalyse, krav og behov for infrastruktur

Avdekke trafikk som skal betjenes på kort og lang sikt og behovene for infrastruktur som aktuelle fartøy vil kreve når det gjelder energi

Smart kai

Utvikle overordnet konsept som gir god flyt (logistikk) av gående passasjerer (omlasting fra blå korridor til grønn fjord), biltrafikk og fartøy i kaiområdet

Strukturkonsept

Utvikle et konsept for flytende, modulær og flyttbar kai.

Funksjonsmoduler

Utvikling av modulløsning for funksjoner som lading, bunkring

Bærekraft og forretningsmodell

Foreslå nye metoder for brukerbetaling, som også dekker de nye tjenestene som en «grønn kai» skal levere. Beregne investeringsbehov, forretningsmuligheter, samfunnsøkonomi og klimaeffekter

Prosjektledelse og kommunikasjon

Geiranger

Geiranger

Illustrasjon Geiranger


Stranda

Stranda

Illustrasjon Hellesylt Nord


Stranda

Stranda

Illustrasjon Stranda


Stranda

Stranda

Illustrasjon Hellesylt sør


Studenter Grønn kai

Studentar som jobbar i prosjektet

Presentasjon Torjus

Profilbilde av Helene Ella


Helene Ella Drevik Ekrem

Bachelorstudent på Fornybar energi ved NTNU i Ålesund 


 

Profilbilde av Vetle


Vetle Johnsrud Vikan

Bachelorstudent på Skipsdesign ved NTNU i Ålesund 


 

Profilbilde av Carina


Carina Sophie Flåten

Bachelorstudent på Fornybar energi ved NTNU i Ålesund 


 

Profilbilde av Ingrid Cecilia


Ingrid Cecilia Haga Hartveit

Bachelorstudent på Byggingeniør ved NTNU i Ålesund 


 

Profilbilde av Thomas


Thomas Hellstrøm Olsen

Bachelorstudent på Automatisering av intelligente systemer ved NTNU i Ålesund 


 

Profilbilde av Jan Fredrik


Jan Fredrik Degirmenci

Masterstudent på Internasjonal business og markedsføring ved NTNU i Ålesund 


 

Profilbilde av Anders Christopher


Anders Christopher Lape Aasemyr

Masterstudent på Internasjonal business og markedsføring ved NTNU i Ålesund 


 

Verdensarvområdet grønn kai

Kart som viser Geiranger. Lenke til Google maps.

Verdsarvområdet