Fasiliteter

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Fasiliteter

 

Ved Simuleringsenheten finner du moderne fasiliteter for undervisning, forskning og annet utviklingsarbeid.

Simulering

Simulering er en pedagogisk metode som forbereder helsefagstudenter på utfordrende situasjoner de vil møte i yrket sitt. Metoden brukes i de aller fleste helsefaglige utdanninger ved NTNU i Ålesund.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund har to øvingsavdelinger med fire simulatorrom for fullskala simuleringer, og en rekke avanserte pasientsimulatorer for hele livsløpet. Her finnes også fasiliteter for systematisk innsamling av lyd og bildedata.

Les mer om simulering som læringsmetode.

Velferdsteknologi

Instituttet samarbeider med en rekke partnere om fremtidens velferdsteknologi.

I Simuleringsenheten er det også integrert velferdsteknologiske løsninger som del av samarbeidsprosjektet ALV-Møre og Romsdal