Om Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Om Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Hovedbygget NTNU campus Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) har som ambisjon å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie.

Vi tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger, på bachelor- og masternivå. Vi har et godt master- og videreutdanningstilbud for sykepleiere og andre som ønsker faglig påbygging.

Våre studenter kommer i hovedsak fra vår region, men vi rekrutterer også studenter nasjonalt.

Les mer om studier ved Institutt for helsevitenskap.

Forskningen vår er nært knyttet til de utdanningene vi tilbyr. Det forskes innen klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning.

Les mer om forskning ved Institutt for helsevitenskap.

Vi samarbeider nært med helsetjenesten i regionen om utdanning, forskning og innovasjon, blant annet gjennom Ålesund universitetskommune – Smart helse og velferd. 

Les mer om Ålesund universitetskommune

Vi har gode og fremtidsrettede fasiliteter for aktiviteten vår.

Les mer om våre fasiliteter. 

Institutt for helsevitenskap i Ålesund er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Instituttet har 60 ansatte og rundt 700 studenter.

Strategi

Kontakt

Kontakt

   (+47) 73 59 50 00 (sentralbord)

   postmottak@alesund.ntnu.no


Instituttleder: Svanhild Margrethe Arentz Schønberg

Besøksadresse: 2. etg. A-blokka, Larsgårdsvegen 2, Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund


  Ansatte

  Ledelse og administrasjon

  Ledige stillinger ved NTNU 

  Om instituttet