Fakultet for medisin og helsevitenskap

Om institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre utdanninger har høy kvalitet, er relevante for å løse framtidige utfordringer i helsesektoren og gir kompetanse til å bidra med innovative helsetjenester. Utdanningene er basert på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaring. Instituttets mål er å være ledende innen helsefaglig profesjonsrettet forskning og utvikling.

Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Thu, 02 Feb 2017 12:18:04 +0100