Idrettsutdanninger

Idrettsutdanninger

To personer i treningsklær. Foto.

Er du interessert i å studere idrett? NTNU har et flere idrettsrelaterte studietilbud på ulike nivå. Kjennetegnet ved idrettsutdanningene er at de legger vekt på fysisk aktivitet, kroppsøving, organisert idrett, organisasjon og folkehelse.


Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning


Idrettstilbud for studenter

Idrettstilbud for studenter

Ønsker du å drive med idrett på fritiden, kan du være med i studentidrettslaget NTNUI. I tillegg har flere av linjeforeningene egne idrettslag. 

Er du idrettsutøver på toppnivå, er det også mulig å få studiene tilrettelagt. 


NTNUI – Studentidrettslaget ved NTNU

NTNUI er Norges største studentidrettslag og driftes utelukkende av studenter. NTNUI tilbyr over 50 ulike idretter og har ca. 12 000 medlemmer. 


Tilrettelegging som toppidrettstudent

Er du toppidrettsstudent og ønsker å studere ved NTNU? Du har mulighet til å få tilrettelagt utdanningen slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett. Les mer om tilrettelegging for toppidrettstudenter.