BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering 14. august

Studiestart er den 14. august.

  • Kl. 09:30: Immatrikulering på Gløshaugen (plena bak Hovedbygningen).

  • Ca kl 11:30: Vil det være satt opp gratis busser til campus Tunga. Når dere har kommet til campus Tunga vil dere bli samlet i klassen for å møte lærerne.

    Det er obligatorisk orienteringsmøte på Campus Tunga kl. 12.00. Fravær medfører tap av studieplassen. Dersom du ikke kan møte må du sende en e-post til studier@inb.ntnu.no

Fadderuka

Alle nye studenter kan bli med på Fadderuka som arrangeres av Quak! Her vil alle få sin egen faddergruppe hvor du kan bli kjent med de andre i klassen.  

Mer informasjon om fadderuka finner du her.

For studieprogrammene på Tunga er det fadderorganisasjonen Quak! som arrangerer fadderuka. Informasjon om Quak! finner du her.

Timeplan og Blackboard

Lenke til timeplan finner du her.

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under «Nyttig å vite» og følg linken «Tips til hva du bør ordne de første dagene».

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest uten merknad skal leveres på immatrikuleringen 16. august på Campus Tunga.

Politiattest med merknad sendes senest 3 uker etter aksept av studieplassen til: Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

MRSA og TBC

Alle studenter må fylle ut egenerklæringsskjema som dere mottar på immatrikuleringen på Campus Tunga 16. august.

Tuberkuloseundersøkelse: Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA.

Undersøkelse for MRSA: Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Dersom det ut fra kriteriene blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis/eksamen.

Nyttig å vite

Campus Tunga

Utdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til.

Bussforbindelse: Iskremfabrikken (buss nr 18) og Tungasletta (buss nr 16 og 86).

Behov for tilrettelegging?

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging.

Om ergoterapi

Som ergoterapeut hjelper du mennesker som har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonshemming. Du vurderer funksjonsevnen til det enkelte mennesket og utreder hva som trengs av trening, tilrettelegging og hjelpemidler.

Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Med aktivitet som utgangspunkt jobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldersgrupper.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.
Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Opptakskrav er generell studiekompetanse. I tillegg kreves det politiattest.


Jobbmuligheter

Ergoterapeuter arbeider på mange områder, for eksempel innenfor kommunehelsetjenesten, sykehus og bedrifts- og spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuter jobber også med hjelpemidler, blant annet i NAV.


Studiets oppbygning

Faget belyser aktivitet og ergoterapeutisk praksis med kunnskap fra naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Arbeids- og læringsformer som brukes i studiet er forelesninger, ferdighetstrening, problembasert læring, dialog, seminar, praksis. Praksis utgjør en tredjedel av studiet. 


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på epost: studier@inb.ntnu.no
En avtale om studieveiledning kan gjøres i Servicesenteret, Tungasletta 2.
Man-Fre 08.30 - 14:30
Telefon: 73 55 91 50

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ergoterapi
Studieprogramkode: HSGETB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 594
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.