Ergoterapi

BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeut

Denne nettsiden er ikke lenger i bruk. Bachelor i ergoterapi får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, og oppdatert informasjon om det nye studieprogrammet finner du her:

Bachelor i ergoterapi ved NTNU

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Studieprogram: Bachelor i ergoterapi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak:
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Adgangsbegrensning:
 • Ansvarlig: Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Tunga, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.