Ergoterapi

BACHELORPROGRAM 3ÅRIG, TRONDHEIM

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeut

Om ergoterapi

Som ergoterapeut hjelper du mennesker som har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonshemming. Du vurderer funksjonsevnen til det enkelte mennesket og utreder hva som trengs av trening, tilrettelegging og hjelpemidler.

Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Med aktivitet som utgangspunkt jobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Ergoterapeuter arbeider med mennesker i alle aldersgrupper.

NTNU tilbyr også Ergoterapi i Gjøvik


Søk opptak

Søknadsfrister: 
15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning og utenlandsk utdanning, 
1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Opptaksgrense for studieåret 2017-2018: 39.2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.

Du søker om opptak via Samordna Opptak.


Jobbmuligheter

Ergoterapeuter arbeider på mange områder, for eksempel innenfor kommunehelsetjenesten, sykehus og bedrifts- og spesialisthelsetjenesten. Ergoterapeuter jobber også med hjelpemidler, blant annet i NAV.


Videre studier

Med en bachelorgrad i ergoterapi kan du gå videre på ulike videreutdanninger og masterstudier med påfølgende mulighet til doktorgrad ved ulike høgskoler og universitet både i inn og utland.


Studiets oppbygning

Faget belyser aktivitet og ergoterapeutisk praksis med kunnskap fra naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Arbeids- og læringsformer som brukes i studiet er forelesninger, ferdighetstrening, problembasert læring, dialog, seminar, praksis. Praksis utgjør en tredjedel av studiet. 


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på epost: studier@inb.ntnu.no, eller på telefon (+47) 73 55 91 50
En avtale om studieveiledning kan gjøres i Servicesenteret, Tungasletta 2, våre åpningstider er man-fre 08.30-14.30. 


Studiemiljø

Her finner du informasjon om studentaktiviteter, linjeforeninger, instituttets tillits- og programtillitsvalgte. 


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingopphold u utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Etter endt studie forventes du å ha oppnådd visse kvalifikasjoner når det gjelder kunnskap og ferdigheter innen ergoterapi. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.