×

Mental trening

Videreutdanning, Trondheim

Mental trening


To videreutdanningskurs á 15 studiepoeng for lærere/trenere som jobber med unge elever/utøvere og ønsker innsikt i mental trening, læringsprosesser og psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne. Del 2 er en videreføring av Del 1.


Mental trening - om studiet

Målgruppe

 • Lærere i fylkeskommunen som arbeider med, eller har sterkt ønske om å arbeide med, unge utøvere/elever på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå innen prestasjonsorienterte fag (eks. idrett, dans, drama, musikk).
 • Andre fagpersoner som arbeider med utviklingsprosesser hvor mentale prosesser er sentralt (eks fysioterapeut, coach, rådgivere, spillerutviklere osv.).
 • Trenere som på søketidspunkt og under studiet arbeider med unge utøvere på høyt nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.
 • Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Erfarne, aktive toppidrettsutøvere eller utøvere som nettopp har avsluttet sin karriere og ønsker å bli trenere/lærere.

Undervisningsform

Deltidsstudium med samlinger. Hvert kurs har hvert semester tre heldagssamlinger på Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim.

Kursavgift

Kr 16000,- per kurs. Semesteravgift, reiseutgifter og andre utgifter knyttet til samlinger kommer i tillegg.
Vi tar forbehold om at kursavgiften for Mental Trening II kan bli endret.

Lærere med ansettelse i Trøndelag fylkeskommune kan søke om at arbeidsgiver dekker kursavgiften. Ta kontakt med seniorrådgiver Tarjei Joar Moen (tarmo@trondelagfylke.no) for mer informasjon om ordningen.

Hvordan søke opptak?

Søk via kursets nettside. Søknadsfrist for kurs våren 2019 er 1. mars.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Opptak på del 2 forutsetter i tillegg at man har gjennomført del 1. 

Anbefalte forkunnskaper

Lærerutdanning og erfaring fra arbeid med elever i prestasjonsrelaterte fag eller trenererfaring med unge utøvere på høyt nivå.

Ved for mange søkere til kursene vil lærere med erfaring fra arbeid med elever i prestasjonsrelaterte fag eller trenere som arbeider med unge utøvere på høyt nivå bli prioritert.


Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet består av to kurs á 15 studiepoeng:

Kurs
Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6060 Mental trening - del 1 15
PED6061 Mental trening - del 2 15

Les mer om kursene og se når de tilbys

Hvert kurs er en selvstendig enhet på 15 studiepoeng som går over to semester. Opptak på del 2 forutsetter at man har gjennomført del 1.

Del 1 gir en innføring i hva mental trening er, hvilke viktige mentale funksjoner som er involvert i læringsprosesser og hvilke basale hjernefunksjoner som regulerer disse mentale funksjonene. Kurset omfatter også opplæring i ulike typer psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne.

Del 2 gir en videreføring i tematikken og går inn i hvordan man som mental trener skal identifisere og håndtere motgang, skader, motivasjonssvikt og utvikling av ulike typer psykiske helseproblemer som utbrenthet og utmattelse, spiseforstyrrelser, søvnproblemer og ulike typer angst og nedstemthet som bekymringer, tvang, unngåelsesatferd og grubling.

Undervisning

Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike caser og knytter relevant teori til disse. Studentene får under veiledning anledning til å trene på rollen som mental trener. I tillegg vektlegges evne til refleksjon over egen utvikling og faglig modning.

I begge kurs anvendes VR (virtuell virkelighet) som læringsverktøy. 


Samlinger

Samlingsdager


Mental trening - del 1

Våren 2019:

 • 20. mars
 • 6. mai
 • 12. juni

Høsten 2019:

 • 28. august
 • 9. oktober
 • 13. november
   

Mental trening - del 2

Våren 2020 - Høsten 2020

Samlingsdager kommer senere

18 jan 2019

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 918 97 261

Faglig kontaktperson:
Frode Moen

Mental trening - samarbeid

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen.

Praktisk informasjon

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.