Utdanning og toppidrett ved NTNU

Det kan være krevende å kombinere studier med toppidrett. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge et utdanningsløp i kombinasjon med toppidrett. Utøvere som faller inn under OLTs definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere kan søke om toppidrettsstatus ved NTNU.  Vi gir assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan NTNU kan tilrettelegge, slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

NTNU samarbeider med Olympiatoppen (OLT) og særforbundene i Norges idrettsforbund. NTNU har egen utdanningskoordinator innenfor utdanning og toppidrett. I tillegg så har NTNU toppidrettsveiledere ved campus Trondheim, Gjøvik og Ålesund som veileder studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene.


Søk opptak

  1. Du søker opptak til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april.
  2. Når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja, tar du kontakt med Utdanningskoordinatoren ved NTNU, Jan Erik Tangen.

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder.


Toppidrettsstatus - hvem?

"Dagens toppidrettsutøver"
Du som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte toppidretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt nivå. Toppidretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

"Morgendagens toppidrettsutøver"
Du som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Team NTNU

NTNU har et eget «Team NTNU" med utvidet tilbud for de beste utøverne innen utholdenhetsidretter. Les mer om teamet her.


Status som toppidrettsstudent

Status som toppidrettsstudent ved NTNU gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.
Tilpasninger kan være:

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener
  • særplass i praksis

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter.


Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon av ditt idrettslige nivå gjennom bekreftelse fra generalsekretær, sportsjef, landslagstrener, sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine korte- og langsiktige idrettslige mål og trenings- og konkurranseplaner, for å avdekke behov for tilrettelegging.


Thu, 10 Mar 2016 13:59:23 +0100

Kontakt

Campus Trondheim

Seniorrådgiver Jan Erik Tangen, NTNU. Foto.

Jan Erik Tangen, seniorrådgiver
Utdanningskoordinator for utdanning og toppidrett
Tlf: 900 91 584

E-post: jan.tangen@ntnu.no
____________________________________

profileimage

Pål Risan, universitetslektor
Toppidrettsveileder
Tlf.: 73 55 96 58
e-post: pal.risan@ntnu.no
_____________________________________

Campus Gjøvik

profileimage

Tonje Strøm Trønnes, seniorrådgiver
Toppidrettsveileder
Tlf.: 61 13 53 81
e-post: tonje.troennes@ntnu.no
______________________________________

Campus Ålesund

profileimage

Heidi Hansen Ulstein, førstekonsulent
Toppidrettsveileder
Tlf.: 70 16 15 22
e-post: heidi.hansen@ntnu.no

 

 

Blogg: Livet som toppidrettsutøver og student

Livet som toppidrettsutøver og student

Trond Håkon Trondsen gjorde som Ole Brumm og valgte begge deler – både toppidrett og høyere utdannelse.