Toppidrett og utdanning ved NTNU


Det kan være krevende å kombinere toppidrett med studier. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for toppidrett med studier. Utøvere som faller inn under OLTs definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere kan søke om toppidrettsstatus ved NTNU.  Vi gir  assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan NTNU kan tilrettelegge, slik at toppidrettsutøvere kan kombinere idrett og studier ved NTNU.

Ved NTNU har vi en egen utdanningskoordinator innenfor utdanning toppidrett. Utdanningskoordinatoren er studentenes kontaktperson ved NTNU, og er den som veileder studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene. NTNU samarbeider med Olympiatoppen (OLT) og særforbundene i Norges idrettsforbund.


Fri, 28 Aug 2015 11:23:22 +0200

Søk opptak

Du søker om opptakt til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Når du har fått bekreftet studieplass ved NTNU og har takket ja til denne, tar du kontakt med utdanningskoordinatoren ved NTNU, Jan Erik Tangen.

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med rådgiver/toppidrettsveileder.


Fri, 28 Aug 2015 11:23:56 +0200

Status som toppidrettsstudent

Status som toppidrettsstudent ved NTNU gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.

Tilpasninger kan være

  •  fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  •  forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter.


Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon til behov for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen.  Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner.


Langrenn og studier

Team NTNU er opplegget som skal gi de beste langrennsløperne anledning til å kombinere toppidrett og høyere utdanning ved NTNU.

Søknadsfristen til Team NTNU er 1. mai, for både nye og gamle studenter.

Kontaktinformasjon for toppidrettsutøvere

Jan Erik Tangen

 

Jan Erik Tangen
Seniorrådgiver
Utdanningskoordinator for utdanning toppidrett

NTNU Studentservice, Gløshaugen.
Tlf: 73 55 03 96

E-post: jan.tangen@ntnu.no