Toppidrett og utdanning ved NTNU

Det kan være krevende å kombinere toppidrett med studier. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for toppidrett med studier. Utøvere som faller inn under OLTs definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere kan søke om toppidrettsstatus ved NTNU.  Vi gir assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan NTNU kan tilrettelegge, slik at toppidrettsutøvere kan kombinere idrett og studier ved NTNU.

NTNU samarbeider med Olympiatoppen (OLT) og særforbundene i Norges idrettsforbund. NTNU har vi en egen utdanningskoordinator innenfor utdanning toppidrett. I tillegg så har NTNU ansatt toppidrettsveiledere ved campus Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Toppidrettsveilederne veileder studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene.


Tue, 15 Dec 2015 13:29:59 +0100

Søk opptak

  1. Du søker opptak til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april.
  2. Når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja, tar du kontakt med Utdanningskoordinatoren ved NTNU, Jan Erik Tangen.

For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med toppidrettsveileder.


Mon, 18 Jan 2016 14:52:54 +0100

Toppidrettsstatus - hvem?

"Dagens toppidrettsutøver"
Du som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

"Morgendagens toppidrettsutøver"
Du som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Team NTNU

NTNU har et eget «Team NTNU" med utvidet tilbud for de beste utøverne innen utholdenhetsidretter. Les mer om teamet her.


Fri, 08 Jan 2016 13:40:23 +0100

Status som toppidrettsstudent

Status som toppidrettsstudent ved NTNU gir deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på idrett.
Tilpasninger kan være:

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener
  • særplass i praksis

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som ordinære studenter.


Krav til dokumentasjon

Det stilles krav om dokumentasjon av ditt idrettslige nivå gjennom bekreftelse fra generalsekretær, sportsjef, landslagstrener, sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner, for å avdekke behov for tilrettelegging


 

Blogg: Livet som toppidrettsutøver og student

Livet som toppidrettsutøver og student

Trond Håkon Trondsen gjorde som Ole Brumm og valgte begge deler – både toppidrett og høyere utdannelse.


Kontakt

Seniorrådgiver Jan Erik Tangen, NTNU. Foto.

Jan Erik Tangen
Seniorrådgiver
Utdanningskoordinator for utdanning toppidrett
NTNU Studentservice, Gløshaugen.
Tlf: 73 55 03 96

E-post: jan.tangen@ntnu.no