Prosjektside header

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Foto. Kvinnelig marin teknisk forsker jobber i laboratorium.

Her finner du en oversikt over noen av våre forskningsprosjekter


 

Klima 2050 tekst

Klima 2050

Klima 2050 vil redusere den samfunnsmessige risikoen forbundet med klimaendringer som økt nedbør og flomvanneksponering i byene.

Klima 2050 prosjektbanner

klima 2050


Hydrocen tekst

Hydrocen

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (new FME) .

Hydrocen prosjektbanner

Banner Hydrocen


 

Hydralab tekst

Hydralab

Adaptation for Climate Change.

Hydralab prosjektbanner

Banner hydralab


 

Concept tekst

Concept

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer.

Concept banner

banner Concept

Senter for Idrettsanlegg og teknologi

Senter for Idrettsanlegg og Teknologi

SIAT bringer fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.


Siat banner


Senter for vinterdrift tekst

Senter for vinterdrift

God vinterdrift av veger er viktig for å få folk og varer trygt fram om vinteren.

Vinterdrift prosjektbanner

Banner senter for vinterdrift


 

Vis veg for norge video

 

 

Elingo video

 

Alle prosjekter boks

Prosjekter


Smartere vedlikehold

Skal forbedre og effektivisere vedlikehold av vegnettet i Norge, samt bidra til drift og vedlikehold som gir maksimal nytte for både trafikantene og samfunnet generelt

RISEN

Tryggere, pålitelig og effektiv jernbaneinfrastruktur 

Prosjekt Norge

Prosjekt Norge jobber med kompetanseutvikling innen prosjektledelse, og tilbyr en arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og en ekstern referanse til egen kompetanse.

Pore lab

SFF PoreLab er en felles satsing ved NTNU (60%) og UiO (40%) rundt forskning på porøse medier. Et av temaene det skal forskes på er thermo-mekanisk modellering av jord under frysing, i frossen tilstand og under opptining.

REEF3D

REEF3D er en datamodell for fluidmekanikk i kyst- og offshoreteknikk med åpen kildekode.

FIThydro

Fish friendly Innovative Technologies for hydropower

SediPass

Sustainable design and operation of hydro power plants exposed to high sediment yield

Ferjefri E39

NTNU forsker for å gi kunnskapen som trengs  for å realisere en av de største ingeniørbragdene i vår tid, Ferjefri E39. 


Avsluttede prosjekter


Destination Rail

Tryggere, pålitelig og effektiv jernbaneinfrastruktur 

BIPVNO

Prosjektets målestning er å identifisere og utvikle bygningsintegrerte solcellesystemer (BIPV) som er godt tilpasset norske forhold, og frembringe et vitenskapelig basert kunnskapsgrunnlag for bruk og utvikling av disse.

SAFER-LC

Integrere og optimalisere styring og design av infrastruktur for jernbane

 

AWESOME

PhDskole innen operasjonell offshore vindkraft

 

Oscar

Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer.

 

IRPWIND

Målet med IRPWIND er å fostre bedre integrasjon for europeiske forskningsaktiviteter innen vindkraft

 

Edgar

Evaluering og beslutningsprosesser for grønnere asfaltveger

 

Abyss

Optimal design av offshore støttestrukturer for vindturbiner


NOWITECH

Norsk forskningssenter for offshore vindteknologi

 

Hydralab

Adaptation for Climate Change

 

BINGO

Bringing INnovation to onGOing water management (EU)

 

JPI Water – INXCES

INnovations for eXtreme Climatic eventS (EU)