Forskning ved Institutt for kunst- og medivitenskap

Forskning ved Institutt for kunst- og medivitenskap

Forskningen og den kunstneriske virksomheten ved IKM foregår innenfor de fagområder hvor vi tilbyr undervisning; drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie. Det dreier seg om historiske studier, fortolkning  av uttrykk og opplevelser, teoriutvikling og studier basert på egen kunstproduksjon.

Mange av IKMs prosjekter foregår i samarbeid med andre fagmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre forskerne jobber også i interne forskergrupper, se Media Acts, Kunstbasert forskning og Environmental Humanities og Gender and the Arts. Våre fagmiljø har prosjekter finansiert blant annet av EU, Norges forskningsråd, Nor-Hs, Rådet for anvendt medieforskning, Fritt ord og Kulturrådet.


Fagseksjoner:

 
Forskning innen drama og teater. Grafikk.
 
Forskning innen kunsthistorie. Grafikk.
 
Forskning innen film og bildemedier - grafikk

 

 

 

 

 

 


Fagområder

Vårt institutt er inndelt i tre fagseksjoner. Kunsthistorie og drama og teater er egne fagfelt, mens film og bildemedier består av medievitenskap, filmvitenskap og film- og videoproduksjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

 

Instituttleder Tore Kirkholt

Mini calevent portlet

Arrangement med IKM

Ph.d.-studier

Ph.d.-studier

Ved IKM kan du ta doktorgrad innen alle våre fagområder. Se mer om doktorgradsprogrammet i estetiske fag og doktorgradsprogrammet i audiovisuelle medier. Vi har også mulighet til å ta imot kandidater tilknyttet phd-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

For mer informasjon, ta kontakt IKMs phd-koordinator Eva Bakøy.

Avlagte doktorgrader ved IKM

lighningtalks drama og teater