Forskning ved Institutt for kunst- og medivitenskap

Forskningen og den kunstneriske virksomheten ved IKM foregår innenfor de fagområder hvor vi tilbyr undervisning; drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie. Det dreier seg om historiske studier, fortolkning  av uttrykk og opplevelser, teoriutvikling og studier basert på egen kunstproduksjon.

Mange av IKMs prosjekter foregår i samarbeid med andre fagmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre forskerne jobber også i interne forskergrupper, se Media Acts og Kunstbasert forskning. Våre fagmiljø har prosjekter finansiert blant annet av EU, Norges forskningsråd, Nor-Hs, Rådet for anvendt medieforskning, Fritt ord og Kulturrådet.


Fagseksjoner:

 
Forskning innen drama og teater. Grafikk.
 
Forskning innen kunsthistorie. Grafikk.
 
Forskning innen film og bildemedier - grafikk

 

 

 

 

 

 


Vårt institutt er inndelt i tre fagseksjoner. Kunsthistorie og drama og teater er egne fagfelt, mens film og bildemedier består av medievitenskap, filmvitenskap og film- og videoproduksjon.


Forskerkurs (Ph.D) i kunstbasert metode

Høsten 2018 kjører vi forskerkurset (Ph.D.) " Practice-led research: Discipline research and ways of human knowledge (5 ECTS)". Tidsrom: Uke 34 og 43 2018, Dragvoll.

Fullstending emnebeskrivelse her.

Kontakt og påmelding professor Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap epost: bjorn.rasmussen@ntnu.no»


Kontakt oss

Instituttleder Jon Raundalen

Arrangement med IKM

Ph.d.-studier

Ved IKM kan du ta doktorgrad innen alle våre fagområder. Se mer om doktorgradsprogrammet i estetiske fag og doktorgradsprogrammet i audiovisuelle medier

Pågående PhD-prosjekter ved IKM (under oppdatering)

Avlagte doktorgrader ved IKM