Forskning ved Institutt for kunst- og medivitenskap

Forskning ved Institutt for kunst- og medivitenskap

Forskningen og den kunstneriske virksomheten ved IKM foregår innenfor de fagområder hvor vi tilbyr undervisning; drama og teater, filmvitenskap, film- og videoproduksjon, medievitenskap og kunsthistorie. Det dreier seg om historiske studier, fortolkning  av uttrykk og opplevelser, teoriutvikling og studier basert på egen kunstproduksjon.

Mange av IKMs prosjekter foregår i samarbeid med andre fagmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre forskerne jobber også i interne forskergrupper, se Media Acts, Kunstbasert forskning og Environmental Humanities og Gender and the Arts. Våre fagmiljø har prosjekter finansiert blant annet av EU, Norges forskningsråd, Nor-Hs, Rådet for anvendt medieforskning, Fritt ord og Kulturrådet.


Fagseksjoner:

 
Forskning innen drama og teater. Grafikk.
 
Forskning innen kunsthistorie. Grafikk.
 
Forskning innen film og bildemedier - grafikk

 

 

 

 

 

 


Fagområder

Vårt institutt er inndelt i tre fagseksjoner. Kunsthistorie og drama og teater er egne fagfelt, mens film og bildemedier består av medievitenskap, filmvitenskap og film- og videoproduksjon.

Ny bok: Teaterproduksjon: Ti produksjonsestetiske innganger.

Drama og teater

Ny bok: Teaterproduksjon: Ti produksjonsestetiske innganger.

– Publikasjon

Teaterproduksjon: Ti produksjonsestetiske innganger, redigert av Vigdis Aune og Cecilie Haagensen er en antologi som nylig er gitt ut ved Cappelen Damm Akademisk/NOASP. Både redaktørene selv og artikkelforfatterne Heli Aaltonen, Ellen Foyn Bruun, Gunnar Fretheim og Barbro Rønning har sitt daglige virke ved Institutt for kunst- og medievitenskap her ved NTNU.

Boken er gitt ut som en åpen publikasjon, og artiklene kan dermed leses av alle interesserte.

Kontakt oss

Kontakt oss

Instituttleder Jon Raundalen

Mini calevent portlet

Arrangement med IKM

Ph.d.-studier

Ph.d.-studier

Ved IKM kan du ta doktorgrad innen alle våre fagområder. Se mer om doktorgradsprogrammet i estetiske fag og doktorgradsprogrammet i audiovisuelle medier. Vi har også mulighet til å ta imot kandidater tilknyttet phd-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

For mer informasjon, ta kontakt IKMs phd-koordinator Eva Bakøy.

Avlagte doktorgrader ved IKM

lighningtalks drama og teater