Forskning ved Institutt for historiske og klassiske studier

Forskning ved Institutt for historiske og klassiske studier

Institutt for historiske og klassiske studier er et breddeinstitutt med forskning som dekker flere emner innenfor alle tidsperioder fra antikken til vår egen tid. Eksempel på noen av våre mange spesialiteter er: glasialarkeologi, europeisk integrasjon, historisk havromsforskning, stormaktspolitikk, nidarosprovinsen og olavstradisjonen, globalhistorisk naturressursforskning, forbindelser mellom antikk homoerotisk poesi og heteroseksuelle tradisjoner, samt forskning på kulturarven fra 22. juli-tragedien.

Flateyarbok (1390) med Håkon Håkonsson og sønnen Magnus


Doktorgradsutdanning

Doktorgradsutdanning

Salg av historisk skriftserie.

Europeisk integrasjon

Historie

Kulturminneforvaltning og museologi

Antikkens kultur og klassiske fag

Arkeologi